menu_forside_top.gif Forfatter Perioder Titel        
logo_forside.gif

Om ADL Søg
  Johan Ludvig Heiberg  

Det er et Stykke reflecteret Maaneskin, blegt og svagt, som ikke vil gjøre Dem ondt i Øinene, endskjøndt det nedstammer fra Solen; thi Sollyset laaner jo Maanen sin Glands, og denne laante Glands har jeg ladet falde paa en hvid Kalkvæg, hvorfra den blev reflecteret, og af en af de reflecterte Straaler skar jeg dette lille Stykke.

J.L. Heiberg, "Julespøg og Nytaarsløier" i Dramatik i udvalg s. 98