Arkiv for Dansk Litteratur

Arkiv for Dansk Litteratur er et litteraturhistorisk hjemmeside for udvalgte dele af den ældre danske litteratur – fra middelalderen og frem til midt i det 20. århundrede. Her får man adgang både til teksterne selv og til introduktioner om størstedelen af forfatterne. ADL er en ressource for forskning, undervisning og bred formidling af ældre dansk litteratur. ADL er et samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek og Det Dansk Sprog- og Litteraturselskab ADL rummer pt. værker af 78 forfattere.

Digitaliserede udgaver

Teksterne er gengivet efter trykte standardudgaver. Teksterne kan ses i to forskellige formater, dels som digitale faksimiler af den trykte udgave, dels som søgbar tekst. De to formater kan også ses ved siden af hinanden. De digitaliserede tekster er OCR-behandlede og opmærkede i TEI P5. Materialet kan også tilgås direkte via Det Kgl. Biblioteks API.

Forfatterportrætter

Til en lang række af forfatterskaberne kan man finde en faglig introduktion skrevet til ADL af en ekspert. Disse introduktioner rummer både biografiske oplysninger og en gennemgang af forfatterens litterære produktion. Desuden kan man finde bibliografiske oplysninger om de vigtigste udgaver og den vigtigste senere litteratur om forfatterskabet.

Historie

ADL blev første gang lanceret i 2001. Projektet blev dengang muliggjort gennem økonomisk støtte fra KulturNet Danmark og DEFF, Danmarks elektroniske Forskningsbibliotek. I 2008 blev der føjet en række nye tekster til (det drejede sig om forfatterskaber, der var blevet frigivet efter 70-årsklausulen i loven om ophavsret). Den version, der ses her, er resultatet af en teknisk opgradering lanceret i foråret 2017.

Citation af tekster i ADL

Forfatternes tekster stammer fra udgaver, som ADL har gjort tilgængelige, og brugeren kan derfor citere de trykte udgaver som sådan. Man anfører ADL som kilde ved at skrive dato og adl.dk/ efter referencen efter følgende grundform:

Forfatter: Bogens titel. Udgaveinformation for den trykte udgave (oplysningerne findes i ADL). Dato for elektronisk publicering, seneste opdatering, hvis det er oplyst. Adgangsdato og webadresse (URL).

Øvrige litterære digitale udgivelser

Det Dansk Sprog- og Litteraturselskab og Det Kgl. Bibliotek driver flere andre litterære digitale udgivelser, bl.a. Holbergs Skrifter, Bangs Breve, Søren Kierkegaards Skrifter og H. C. Andersen Online

Kontakt

Henvendelser vedrørende webstedet kan rettes til Det Dansk Sprog- og Litteraturselskab: sekretariat@dsl.dk