Udgiver:
Gyldendal
Udgivelsessted:
Kbh. Kristiania
Udgivelsesdato:
1918-19

Indeholdte værker:

INDHOLD.
I NATTENS TIME
TORDEN
I EN PRÆKENBOG TIL MINE FORÆLDRE
HVAD GJØR DET
MEJERISTSANG
STRINDBERG
BONDE-GYMNASTIK
VI SAD ALENE -
ARBEJD
UNG
AA, SPIL DE TONER -
I RANDBØL DAL
FØDT I JULI MAANED -
DET 'LEVENDE' ORD
DU BLEGE KVINDE -
MIN VENINDES ØJNE
FØRSTE GANG
IFALD JEG KUNDE DANSE -
LAAN MIG TYVE DUKATER -
MINE HELTE
FØDSELSDAG
LIDEN MAJA
FRA LANDSBYEN
DØDSRAMT
HYLDEST-TELEGRAM
JEG GIK TIL VINDVET -
TIL MARIE
Nu har vi set paa Aarets
GRAVVERS
DER FLØJ EN LIDEN SOMMERFUGL
LYKØNSKNING
NAT
IFALD -
EN SYND
SAA FAGER FOR HUN -
VAAR
DU KJENDER IKKE ENGEN -
SALMETONE
BREV AFBRUDT
STRØMMEN DREV -
POLEMISK
FORPAGTER LARS
JEG KYSSER DINE KINDER -
DA MAN SKØD TROFAST
DEN GUD JEG BEDER TIL
I MØRKE
BONDESTUDENT
BRYLLUPSVISE
SVENDEMANDS VENNER. BØRNERIM
HOLGER DRACHMANN
SAA SIG MIG -
STUDENT-MAJ
JENS HURRA
DER GAAR SAA MEGET TIL SPILDE
JEG VAR SAA TRÆT -
HEDEVANDRING
I.
II.
RÆVEJAGT
SAGN
BILEAM OG HANS ÆSEL
MILDE ØJNE
VINDENES VISE
POLITISK UENIGHED
SALLING. EN SKJÆMTEVISE
MEJERIST-VISE
OM ZEUS STEG NED -
TROSSKIFTE
DEN SYGE YNGLING
HERKULES
DA DE DØMTE ZOLA
BEDST I DANMARK
SMEDEN OG MISSIONÆREN
DET BANKED PAA MIN RUDE -
KLOKKEREN
TRE TROLDE
BRUDESLOT
VAAR-RIM
REGNVEJRSSTEMNING
MEDLIDENHED
GAA I SKOVEN
HØGEN
KLOKKEN
KJESTEN
SAADAN GAAR DET
AFTENSTÆVNE
SKUESPILLERINDEN PAA HEDEN
OLE
KOM MI BETTE KIPKAL
MADS TAMMESES MAREN
PER SØWREN
DEN GAANG TE A WAR GYWTMED LAVS
JØRGEN VED BÆKKEN
PINSEVISE
NATMANDSVISE
KA DREBÆK
PAA MUNKEBJÆRG
DEN REVOLUTIONÆRE STUDENT
ANNA. FRIT EFTER BURNS
SOPHUS SCHANDORPH
VALGSANG
MED ET BIND DIGTE
FORAAR I ROSKILDE
JYLLAND
KARUP AA
HEDELANDET
EN FABEL
MIN HJEMMEN
JULEBREV TIL HJEMMET
JACOB HEGEL
VIGGO HØRUP
FREDERIKSBERG
GRUNDLOVSSANG TIL FJAND - BOERNE
PRESSEN
SØREN OLESEN
JENN HJEMM
MI NANNE, JA
ARBEJDERSANG
VENSTREVISE
BJØRNSTJERNE BJØRNSON
JULEAFTEN
ARBEJDERSØLVBRYLLUP
DU OG JEG
MED EN CYKLE TIL MIN KJÆRESTE
PROLETAR-BORGMESTEREN
PAA Æ STUR HYW
EVALD TANG KRISTENSEN
DE SYGE TYPOGRAFER
STUDENTERSAMFUNDETS RUSKANTATE EFTERAARS-VISE
Gjøgen galed i Danmarks Lund
RECITATIV:
RUSSEN SER LOKALERNE
PALLAS ATHENE FRA SALENS BAGGRUND
LIDT PASSIAR MED RUSSEN
SILENTIUM
FRÆ DEN JEN JEPP AA TE DENAAN. VED ANTIKWARBOGHANDLER JEPP POULSENS 25-ORS JUBILÆUM
HUSMANDSBRYLLUP
SE DIG UD
HEDENS DEGN
MAJSANG
FOR VI TRÆDER HVERANDRE -
OLE NYGAARD
AN MARI HINNE FILOSOFI
ARBEJDERNES LÆSESELSKAB
RØJTER-ANNERS OG HANS MUER
STORE JON
KILDEN
AFTEN-GJØGEN
VINTERBILLEDER
Æ SPØGELS
Æ MUESPIG
HELLESØ
DEN JYDSKE LYNG
GLAD VISE
AN MARI TRAJTER ØL
JENS FISKER
JENS VEJMAND
JAKOB OG HANS SØNNER
MAANEN KYSSER RUGNEGET
BARNET OG DEN GAMLE GAARD
BONDENS DATTER SYNGER
GAMMEL KJÆRLIGHID
EN KOGED HUMMER
ØWER Æ ÆWN
TRE-KONGER
JENS HVØVTRUP
KARLSVOGNEN
PAA HEDENS HØJE
VI ER SIV .
FORSPIL
FORSPIL.
RUGEN LÆGGES
VINTERRUGEN
STENSAMLERSKEN
VED RUGSKJELLET
JENS OG HANS VIV
KORNMOD
HØST
LEEN SLIBES
HØSTVISE
HJØLE-THAMES
RUGEN KJØRES HJEM
NAAR RUGEN SKAL IND
MORGENDUGG
DEN FØRSTE LÆRKE
BONDEVISE
Æ GAMMEL SMED
SUNDT BLOD
VED VESTERHAVET
JUL
FRU JOHANNE RAMBUSCH
DE UNGES FORENING
HJEMME
ROBERT BURNS
PAA LOCHLEA
I BURNS FØDEHJEM
ENDNU ET BITTE NYK
I DEN GULE LUPIN. MARKEDSVISE
TELEGRAFEN PAA HEDEN
JAGTAFLYSNING
AN WOLLES DRENG
DEN FATTIGES BLAD
PÆ' SIVENSAK
JEG GIK MIG UD
BOSSEN
KOMMER I SNART
TYENDESANG
Æ GAMMEL SNEJKER
EN MINDESTEN. PAA MIN FØDEGAARDS MARK
MAJSOL
HØG OVER HØG
HJEM FRÆ PLOWGILD
BJÆRGMANDS-SNAK. VED EN MARKFEST PAA KAPHØJE 12. JULI 1908
MAAGEN
HØVL OG KNAST
OLE STAM
LOKESÆD
LØWN. OG SAND
MIN FØDEBY
KVINDEVALGRET
KO OG HJORT
NOTER.