Aakjær, Jeppe, "1. Maj i Kjøbenhavn", fra Artikler og Taler. - 1919, Gyldendal Kbh. Kristiania, 1918-19, s. 100,