Udgiver:
C. A. Reitzel
Udgivelsessted:
Kbh
Udgivelsesdato:
1976

Indeholdte værker:

FORORD
INDHOLD
DU SØDE BARN, SAA LÆNGSELSFULD OG STILLE
SONNET-
JEG GIK SAA TIDT TIL DISSE KLIPPESTENE
JEG VAR SAA TIDT SAA SVÆRMERISK ALLENE
HVOR ALT ER TAUST. HVERT BLAD, HVER LØVRIG RANKE
VENNER, HVAD SKAL JEG FORTÆLLE OG SIGE
FARVEL, MIN GODE NICOLINE
VENT HAM El LÆNGER, DU DANMARKS FRISKE, YNDIGE SOMMER
DØER JEG - NUVEL! JEG FRYGTER El
CHRISTI HIMMELFARTSDAG.
O HULDE DRØMME! SMIGRENDE OG SØDE
NAAR LETSIND STIGER OG MIN TROSKAB DALER
PAA FJELDET -
HVAD DISSE HAANDTRYK, DISSE BLIK BETYDE
PAA HINE STENE STOD HUN
DEN KLOGE OG DEN GALE
MIN HØITÆREDE KJÆRE VEN OG VELYNDER
I VERS, FRITZ TIMM, HVAD MERE ER, I STANZER
DE LEGENDE BØRN.
MIN ELSKTE! ORGLET LYDER
NU TÆNDES STJERNEN
DU! DU! DU
JEG HAVDE FAAET BREV FRA DIG, NANETTE
FRITZ! TITUSIND TAK
KJÆRE HEIDENHEIM! UNDSKYLD JEG TRÆTTER
KJÆRE CHRISTIAN! GODE FÆTTER
FRA ØEN, HVOR EN STOR, ELSKVÆRDIG SLÆGT
DEN 28DE FEBRUAR 1833.
MIN KJÆRE VEN BALLIN
MIN KJÆRE APOTHEKER TRIER
LOLLAND
DEN 15DE JUNI 1833.
SKAALER VED ET BARSELGILDE.
KARLS VISE.
W. HOGARTHS SIDSTE MALERIE
EPIGRAMMER
BOYES DIGTE.
HAUCHS HELTE.
ØHLENSCHLÆGER.
L. HEIBERG.
ANDERSEN.
INGEMANS ROMANER.
MOLBECH.
CHRISTIAN WINTHER.
HERTZ.
DO.
OVERSKOV.
GRUNDTVIG.
METRIK.
TIL EN KRITIKER.
TIL HERMAN TIMM.
DIN FØLELSE ER ASKE
RESIGNATION.
HVORHEN, MIN UNGE FRUE
HULDSKAB OG TROSKAB.
SOMMERFUGLE JEG ELSKER AT FANGE ET ENESTE MISGREB
BESVÆRGELSEN.
BESVÆRGELSEN
DE SØEBLAAE BLIK.
EN NORDAMERIKANER, HOBSON HEED HAN
FORTVIVLELSE.
PAA MASKERADEN
HEMISPHÆRERNE.
FANGEN OG FANGEVOGTEREN.
DER ER EN SJÆL I DENNE ALBU
DER ER EN TROLDDOM PAA DIN LÆBE
DET VAR DEN HØIE, HEDE DAG
TIL C. R. der havde foræret mig en himmelblaa, med Guld
TAG DETTE KYS, OG TUSIND TIL, DU
EN DEILIG AFTEN. STILLE, SØLVKLART VANDET
ENTHUSIASME
HVILKE SPALTNINGER OG RIDSER
LAVINEN.
HVILKE ÆTHERREGIONER
FREMAD!
TIL .....[Hvor gjerne jeg endogsaa vil]
SKYGGERNE
RØDGLØDENDE, HVIDGLØDENDE
DET BLAAT, SOM KALDES HIMMELBLAAT
PAAMINDELSE
VOR GLÆDE TAGER DA SIN FLUGT
MIN VEN
TILGIV MIG, KJÆRE VEN, AT EI FORLÆNGST JEG TAKKED
HVOR DET GLÆDER MIG, AT DU ER KALDET, GLEM OS IKKE
VENSKABSTRØST
TRUDSEL.
NU, DA VOR JUBELFESTS FANFARONADER, KJÆRE VEN
RIIMBREV TIL FRØKEN W.
SONET.
VED MADONNABILLEDET.
LANDET DROG JEG VIDE OM
TIL FYLLA
SØLVBRYLLUPSVISE.
EENSOMHEDEN.
TIL MAANEN.
DEN FRIMODIGE VEN.
JA, JEG HAR SVÆRMET BAGVENDT FOR DIN YNDE
MED EN KASSE EAU DE COLOGNE.
FORGJÆVES! MIN LÆNGSEL
LOKKERNE.
HENDES LOKKER.
MIN TUNGE TAARE SANK
TAARERNE.
HØISTAMMEDE ROSE
PAA EN SKRAANING IMOD SKOVEN
DEN SYNGER OVER MIT HOVED
BUSKEN MED RØDE KNUPPER
HVOR SIG LØVET EENSOMT FLETTER
TIDLIG SKILSMISSE.
DRØMMEVERDNEN
FRØERNE
OMVENDELSE.
VI SAD I VINTERNATTEN
DØDENS KLOKKER KIME
MORGEN-SITUATION.
DIGTERNES PRYDELSE
RITORNELLER