Udgiver:
C. A. Reitzel
Udgivelsessted:
Kbh
Udgivelsesdato:
1976

Indeholdte værker:

FORORD
INDHOLD
FREMTIDEN
DEN FØRSTE BØN
DRØMMEN.
GAADELØSNINGEN.
DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE.
KJÆRE VEN! JEG HAR FAAET EN MANEER
KJÆRE VÆRSLEVSKE VENNER
TILEGNELSE.
KONGENS SKAAL.
GRAVRØSTEN.
DEN HAR DU TABT, DEN KJÆDE
TIL O. BANG.
THORVALDSEN.
MORGENSTUNDEN.
MUSEET.
OPFORDRING
BEVIDNELSE.
DET EGENTLIGE
CRITIK [Hvad Publikum har fundet for et Hold]
YNDIG ER OUREBYGAARD I SOMMERENS BLUSSENDE SKJØNHED
MIN VEN - CHRISTIAN PETERSEN
KJØBENHAVNSKE MINDER.
MIT BREV JEG SENDER
SANG
KOM, GUDSENGEL, STILLE DØD
TIL KRITIKERNE -
PATRIOTISK ELEGIE
FORSKJØNNELSEN.
PROLOG til en dramatisk Forestilling til Bedste for de vandlidte Jyder.
PAA EN DAG, DER ER BESTEMT TIL LYKØNSKNINGER OG FORÆRINGER
BLIV VED, BLIV VED, MED KLOKKERNE AT KIME
JEG VAR ET BARN - MIT BLOD SAA SAGTE LØB
JEG FØLER VENSKAB FOR DET GAMLE
TIL FRØKEN CHRISTINE ROSENØRN-LEHN
CRITIK [Jeg har seet den store Digter]
DEN 1STE JANUAR 1841.
ER DU EN CHRISTEN? -SPURGTE DU MIG NYLIG
DERES NAADE FRU KAMMERHERREINDE, BARONESSE ROSENØRN-LEHN
HØIVELBAARNE HR. GREVE
TIL FRØKEN WARENKA ROSENKRANTZ.
FLUGT.
TRØST
IDET JEG FØLER DET SOM EN INDRE PLIGT
MED ROSER OG RANUNKLER.
SIT DÆMRENDE MØRKE
SØLVBRYLLUPSKRANDSEN
TIL EN UNG SØMAND.
TIL - - (I ANLEDNING AF EN TILSENDT PENGEPUNG)
JOMFRU ELSE, JOMFRU ELSE
DET FRYSER VED OCTOBERS KLARE MAANE
HER RASLER SKOVEN OG HER SUSER SIVET
PAA ROSENBORG, DER VIL I JER FORSAMLE
RASKELSEN
VALGET.
DEN STAKKELS BLINDEBUK! HAN GJØR SIT BEDSTE
PROFESSOR CLAUSEN OG VÆVER HANSEN
POLITISK INDSIGT
AF KRIGENS TROMMER OG TROMPETER SKRÆMMET
PROLOG.
NAAR JEG I EENRUM FÆRDES
MORTENSAFTEN
IMPROMTU
DEN 19DE JUNI 1851.
VILHELMINE ALVILDA UNSGAARD, FØDT HERBST.
DEN 23 JULI 1851.
COTILLON-DEVISER
TØR JEG HAABE, YNDIGSTE NEGLIKE
MAN HAR SAGN OM BORGTAPETER (1)
MAN HAR SAGN OM BORGTAPETER (2)
MAN HAR SAGN OM BORGTAPETER (3)
MAN HAR SAGN OM BORGTAPETER (4)
DU VAR HENRIVENDE PAA BØRNEBALLET
EPILOG.
O MIN VEN, MIN VEN DON CARLO
MIN ELSKTE VIV
I SYDENS DAL DEN HVIDE FOS SIG STYRTER
SØLVBRYLLUPSVISE
EWALD.
OEHLENSCHLÄGER.
BAGGESEN.
GRUNDTVIG.
AT ALPERNE VIL SPEILE SIG I BELTET
SOM I EN HELLIG DØDSKAMP
HELLIGE ENSOMHED
JEG SAA DIG BLUSSE OG JEG SKJALV
MEGET LOLLAND MIG GAV, DEN FRUGTBARE Ø, DA JEG SOM FREMMED
FIK KONG MIDAS FOR SIN SMAG
DE FØRSTE SKARER ER FORSVUNDNE
ET DEILIGT SOMMERLIV
DU VAR DEN FINE ROSE
HER VAR END NATUREN SAMLET
EMBRYO
FRAGMENT
MEN FRA ERINDRINGEN, DET SVUNDNE
I DISSE SNEEREGIONER
DET ER MIN PLIGT, DET FØLER JEG, AT SKRIVE
O ALLE JORDENS ENGLEGLUTTER
CHRISTIANSHOLM MED BORG OG SKOVE
VI HAR FØRT OP ET LILLE SKUESPIL
MUNTER OG TIDLIG TIL KRIGERNES SKARE
DURCHSAUSEN DER OSTWIND
KONG FREDRIK GAV SIT VISE BUD
LOKKERNE.
FRAGMENTER
UD I DEN FRISKE LUFT! UD I DEN FRIE NATUR
LÆRKEN HUN SJUNGER OG KLOKKEN GAAER
HELVEDE (Forsøg til et beskrivende Digt)
AFSIDES I EN DAL, HVOR SJÆLDEN SOLEN KOMMER
BAG HYTTENS RUDER SMAA
DEN REGNDRYPPEDE SANDVEI
EI DE SNOE SIG OM DET STIVE
SAAE JEG IKKE DINE SPREDES
FISKEREN