Udgiver:
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Borgen
Udgivelsessted:
[Kbh.] [Valby]
Udgivelsesdato:
1999

Indeholdte værker:

Digte 1838 (DK)
Oprindelse (DK)
Luca Signorelli (DK)
Fjeldspringet (DK)
Sidskensang (DK)
Den unge Poet (DK)
Et Aftensuk (DK)
Nøddevise (DK)
Ungdomsmod (DK)
Børnepsalme (DK)
Torsten og Trine (DK)
Vinens Gud (DK)
Skjøn Ellens Elsker (DK)
Den 14de November Til Oehlenschläger (DK)
Stævnemødet (DK)
Bruden (DK)
Til et Barn (DK)
Havfruen (DK)
Sommerens Tale (DK)
Nordexpeditionen (DK)
Ulykken rammer Alle (DK)
Gunløde (DK)
Pater Hugo (DK)
Til en Veninde (DK)
Enken (DK)
Forsvar (DK)
Bondestriden (DK)
Amalie Raben (DK)
Naturraisonnement (DK)
Til - -[En Børneflok, en Jomfruskare] (DK)
Ghasele (DK)
Til Vinterveiret (DK)
Var det Synd? (DK)
Til Elskov (DK)
Mary (DK)
Til Nanna (DK)
Stamtræet (DK)
Kun en Time (DK)
Med en Brystnaal (DK)
Jorden (DK)
Forgjæves Opmuntring (DK)
Bylivet (DK)
I Fjelleboden (DK)
Eremiten (DK)
Silhouetter af en Præstefamilie (DK)
Ved en Vens Hjemkomst (DK)
Elegie [Af mangen gravitetisk Sjæl, hvor tidt] (DK)
Aturernes Grave (DK)
Ritorneller [Blomst af Mimosen] (DK)
Charlottenlund (DK)
Dyrehaugen (DK)
Erotiske Situationer (DK)
Paa Bjerget (DK)
Ved Huset (DK)
Fjerboldtspillet (DK)
I Theatret (DK)
En Middag (DK)
Erkjendelse (DK)
Brønden (DK)
I en Landsbykirke (DK)
I Blæsten (DK)
En Morgenvandring (DK)
Den Uforsigtige (DK)
Latteren (DK)
Declamationen (DK)
Distraction (DK)
Platanen (DK)
Den Sovende [Karether rulled i Sandet] (DK)
En Soirée (DK)
Paa Sneen (DK)
Reflexion (DK)
Uglen (DK)
Tilstaaelse (DK)
Det Ubegribelige (DK)
Beskrivelsen (DK)
Tilbageholdenhed (DK)
Kanefarten (DK)
I Haugen (DK)
Solens Nedgang (DK)
Dødsstraffen (DK)
Anmodning (DK)
Henrykkelse (DK)
Skoveensomhed (DK)
Midnatsscene (DK)
Grenenes Lyd (DK)
Umuligheden (DK)
Straf (DK)
Blikket (DK)
Det første Bud (DK)
Vanskelighed (DK)
Det Overstaaede (DK)
Advarsel (DK)
En Afsked (DK)
Formaning (DK)
Angst (DK)
Ved Stranden (DK)
I Gravcapellet (DK)
Flugt (DK)
Sygdommen (DK)
Hvilestedet (DK)
I Ruinerne (DK)
Sørgesangen (DK)
Det Sidste (DK)
Digte før 1838
Idyll (DK)
Ved Viol-Urnen - (DK)
Øhlenschlägers Collegium (DK)
Sørgedragten (DK)
Elegie [Hvor min Hauges Grønt i Høsten skrantner og blegner] (DK)
Elegie [O hvor det lyser roligt, klart i mit drømmende Indre!] (DK)
Digterskjæbne (DK)
Du! Du! Du Søde ... (DK)
Jeg havde faaet Brev fra dig, Nanette ... (DK)
Kjære Fritz! titusind Tak ... (DK)
W. Hogarths sidste Malerie (DK)
Epigrammer (DK)
Din Følelse er Aske (DK)
Resignation (DK)
Sommerfugle jeg elsker at fange et eneste Misgreb ... (DK)
Fortvivlelse (DK)
Paa Maskeraden ... (DK)
Hemisphærerne (DK)
Der er en Sjæl i denne Albu ... (DK)
Der er en Trolddom paa Din Læbe ... (DK)
Tag dette Kys, og tusind til, du Søde ... (DK)
Enthusiasme (DK)
Hvilke Spaltninger og Ridser ... (DK)
Lavinen (DK)
Hvilke Ætherregioner (DK)
Skyggerne (DK)
Paamindelse (DK)
Tilstaaelsen (DK)
Venskabstrøst (DK)
Trudsel (DK)
Sonet (DK)
Eensomheden (DK)
Ja, jeg har sværmet bagvendt for din Ynde ... (DK)
Forgjæves! min Længsel (DK)
Lokkerne (DK)
Hendes Lokker (DK)
Taarerne (DK)
Tidlig Skilsmisse (DK)
Frøerne - (DK)
Vi sad i Vinternatten (DK)
Hør, Dødens Klokker kime ... (DK)
Bebreidelsen (DK)
Digternes Prydelse (DK)
Ritorneller [Hvor hans Manerer ere ridderlige!] (DK)
Drankeren Barthold (DK)
Digte efter 1838
Den Sovende [Lad mig dække dine spæde] (DK)
Drømmen (DK)
Kjære Ven! Jeg har faaet en Maneer ... (DK)
Tilegnelse (DK)
Yndig er Ourebygaard i Sommerens blussende Skjønhed ... (DK)
Min Ven - Christian Petersen ... (DK)
Kjøbenhavnske Minder (DK)
Kom, Gudsengel, stille Død ... (DK)
Til Kritikerne - (DK)
Paa en Dag, der er bestemt til Lykønskninger og Foræringer ... (DK)
Jeg føler Venskab for det Gamle ... (DK)
Er Du en Christen? - spurgte du mig nylig ... (DK)
Med Roser og Ranunkler (DK)
O hvor smukt dette Landskabs Form i sit dæmrende Mørke ... (DK)
Her rasler Skoven og her suser Sivet ... (DK)
Naar jeg i Eenrum færdes ... (DK)
Man har Sagn om Borgtapeter ... (DK)
Du var henrivende paa Børneballet ... (DK)
Min elskte Viv ... (DK)
Udaterede digte
Som i en hellig Dødskamp ... (DK)
Jeg saa dig blusse og jeg skjalv ... (DK)
Du var den fine Rose ... (DK)
Her var end Naturen samlet ... (DK)
Embryo (DK)
Fragment (DK)
Men fra Erindringen, det Svundne (DK)
I disse Sneeregioner (DK)
Optegnelser I. Uddrag (DK)
Optegnelser II. Uddrag (DK)
De Afdøde.
Optegnelser III. Uddrag (DK)
Farver.
Neapel
Paris
Italien -
Bløddyr etc
EN AFHANDLING
Efterskrift og noter
EfterskriftEmalje rimer på talje
1. Klassikeren
2. Eksil og naturalisme
3. Forskningen
4. Biedermeier og romantisme
5. Emalje og talje
6. Mangesidigheden
7. Melankoli: ghasele
8. Skønhedsdyrkende metafysik: elegi
9. Æsteticisme
10. Poetik
11. Del og helhed
12. Det brudte og det preciøse: ritornellerne
13. Rimets timing
14. Erotiske Situationer
15. Laboratoriet: rimbreve, makamer og optegnelser
16. Tekstforhold
17. Udvalgt bibliografi
Noter
Digte (1838)
Oprindelse
Luca Signorelli
Fjeldspringet
Sidskensang
Den unge Poet
Et Aftensuk
Nøddevise
Ungdomsmod
Børnepsalme
Torsten og Trine
Vinens Gud
Skjøn Ellens Elsker
Den 14de November
Stævnemødet
Bruden
Til et Barn
Havfruen
Sommerens Tale
Nordexpeditionen
Ulykken rammer Alle
Gunløde
Enken
Pater Hugo
Til en Veninde
Forsvar
Bondestriden
Amalie Raben
Naturraisonnement
Til- -
Ghasele
Til Vinterveiret
Til Elskov
Mary
Til Nanna
Stamtræet
Med en Brystnaal
Jorden
Bylivet
I Fjelieboden
Eremiten
Silhouetter af en Præstefamilie
Ved en Vens Hjemkomst
Elegie
Aturernes Grave
Ritorneller
Charlottenlund
Dyrehaugen
Erotiske Situationer
Paa Bjerget
Fjerboldtspillet
I Theatret
En Middag
Brønden
I en Landsbykirke
I Blæsten
En Morgenvandring
Declamationen
Distraction
Platanen
En Soirée
Paa Sneen
Reflexion
Uglen
Tilstaaelse
Det Ubegribelige
Beskrivelsen
Tilbageholdenhed
Kanefarten
I Haugen
Solens Nedgang
Midnatsscene
Umuligheden
Det første Bud
Vanskelighed
Advarsel
En Afsked
Formaning
I Gravcapellet
Flugt
Hvilestedet
I Ruinerne
Sørgesangen
Det Sidste
Andre digte
Digte før 1838
Idyll
Ved Viol-Urnen -
Øhlenschlägers Collegium
Sørgedragten
Elegie
Elegie
Digterskjæbne
Du! Du! Du Søde ...
Jeg har faaet Brev fra dig, Nanette ...
Kjære Fritz! titusind Tak ...
(W. Hogarths sidste Malerie)
Epigrammer
Resignation
Fortvivlelse
Paa Maskeraden ...
Hemisphærerne
Der er en Sjæl i denne Albu ...
Der er en Trolddom paa Din Læbe ...
Tag dette Kys, og tusind til, du Søde ...
(Enthusiasme)
Hvilke Spaltninger og Ridser ...
Paamindelse ...
Tilstaaelsen
(Venskabstrøst)
Trudsel
Sonet
Eensomheden
(Forgjæves! min Længsel)
Hendes Lokker
Taarerne
Tidlig Skilsmisse
Frøerne
Hør, Dødens Klokker kime ...
Bebreidelsen
Digternes Prydelse
Ritorneller
Drankeren Barthold
Digte efter 1838
Den Sovende
Drømmen
Kjære Ven! Jeg har faaet en Maneer ...
Tilegnelse
Min Ven - Christian Petersen ...
Kjøbenhavnske Minder
Kom, Gudsengel, stille Død ...
Til Kritikerne -
Jeg føler Venskab for det Gamle ...
Er Du en Christen? - spurgte du mig nylig ...
Med Roser og Ranunkler
Her rasler Skoven og her suser Sivet ...
Naar jeg i Eenrum færdes ...
Man har Sagn om Borgtapeter ...
Du var henrivende paa Børneballet ...
Min elskte Viv ...
Udaterede digte
Som i en hellig Dødskamp ...
Jeg saa dig blusse og jeg skjalv ...
Du var den fine Rose ...
Her var end Naturen samlet ...
Embryo
Tillæg: Optegnelser
Af: Optegnelser I
Af: Optegnelser II
Af: Optegnelser III
Titel- og førstelinjeregisterUdarbejdet af stud. mag. Jacob Søndergaard Jensen
Indhold