Udgiver:
Det danske Sprog- og Litteraturselskab Borgen i samarbejde med Nyt Dansk Litteraturselskab
Udgivelsessted:
[Kbh.] [Valby] [Ballerup]
Udgivelsesdato:
cop. 1986

Indeholdte værker:

Fodreise
FÖRSTE CAPITEL (Hvorledes Satan faaer Magt over Forfatteren. - Syndfloden No. 2, en Mythe.)
ANDET CAPITEL (Fodreisen tager sin Begyndelse. - Hercules paa Skilleveien. - Den lyriske Muse.)
TREDIE CAPITEL (Alvorlige Betragtninger ved at høre Vægterens: »nu er det paa de Tider, man føier sig til Seng.« - Læseren gjør Bekjendskab med en ung Digter og hans gamle Tante. - Et Spring trehundred Aar frem i Tiden, som Forfatteren slipper, i det mindste med hele Lemmer, fra.)
FJERDE CAPITEL (Søvngjængeren.)
FEMTE CAPITEL (Et meget moralsk Stykke hvori en gammel Ræv spiller Hoved-Rollen. - Blaataarn lader sig høre som Declamator. Elexir des Teufels begynder at spøge).
SJETTE CAPITEL (Bogen fortæller sin Barndoms Historie, sit Skoleliv hos Bogbinderen, Dimission til den Gyldendalske Boglade, Rusaaret, og endelig sin første Udflugt i Verden. - Klokken slaaer 12.)
SYVENDE CAPITEL (Ludvig den Fjortende forvandler sig i en Tommeliden fra Sirius. - En poetisk Vægter. - St. Peder vil overraske Læserne med sin Nærværelse. - Livets og Dødens Port.)
OTTENDE CAPITEL (St. Peders Briller begynde at vise deres skjulte Kræfter. - Forfatteren seer paa Amager en stor Konge-Revue over alle Digterværker. - Et ædelt Træk af Mad. Cottins Malvina.)
NIENDE CAPITEL (Poesiens Tempel - Forfatteren kommer i et Fuglebuur.)
TIENDE CAPITEL (Hvad der videre tildrager sig - Jerusalems Skomager. - De bekjendte 100 Mile Støvler komme til Syne.)
ELLEVTE CAPITEL (Forelæsning af en gammel Lænkehund - Læseren gjør Bekjendtskab med et stort Selskab af to- og fiirbenede Herrer og Damer. - Forfatteren seer med St. Peders Briller ind i Jorden og opdager Helvede. - Fanden i en Skolemesters Skikkelse med Horn i Panden. - Dobbeltgjængeren - En poetisk Person ved Stranden. -)
TOLVTE CAPITEL (Dykker-Klokken.)
TRETTENDE CAPITEL (Dødens store Extra-Post kjører over Amager. Læseren gjør Bekjendtskab med enkelte af Passagererne. - Vandmanden. - Ende paa Reisen.)
FJORTENDE CAPITEL (Indeholder ingen Ting.)
Efterskrift
En københavnerroman
Den litterære entré
Forudsætninger
Ironien
Dødstemaet
Identitetens former
Dannelsen
Artisteri og skriftproces
Optakten til forfatterskabet
Udgaver
Tillæg
Litteraturliste
Noter
Indhold