Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1889-1903

Indeholdte værker:

Primula, 1780
Til Menander, 1782
Erato
Til Pram
Hymenæe
Idealia, 1783
Selskabs-Sang paa kongens Fødselsdag, d. 29. Jan. 1784
Hvad jeg synger og ikke synger
Til Musen
Til Helgesen
Selvindbydelse
Digterdrømmen
Ved H. H. Kønnemans Død
Da jeg var lille
Til Bredsdorf
Sandferne
Til Selinde
Den bedste Verden
Leievendene
Digtertryghed
Skaal for den Elskede
Erklæringen
Till Zeline, som raadede mig til at skrive Satirer
Jordens Lethe
Min anden Skabelse
Til Balladebarden
Til Venus
Horaz og Lydia
Det første Haandtryk
Aarstiderne
De Skiønnes Skaal, d 26. Novbr. 1786
Elskovsjubel
Tidsfordriv
Cantate paa Kongens Fødsels-Dag, d. 29. Jan 1786
Til Hanna Braem
Sværmerie
Trøsten
Aabenbarelse, Mai 1786
I Ellen Cathrine Hornemanns Stambog, Juni 1786
Til Madame **** i en Bog af Wieland
Elskerens Ønske
Bønhørelsen
Til Amor
Til Faye
Kyssene
Helbredelsen
Afslaget, 1787
Harpeklang, 1787
Landforvandlingen, Juli 1787
Roserne, 1787
Trolleborg, 1787
Vers paa opivne Enderiim
Formastelsen, 1787
Til Urania
Under Wessels Portrait
Til Sangen
Savnet
Urion
Til Danmark ved Gerners Liig, Jan. 1788
Til Richardsons Clarissa
Til Apollo
Ved Wessels Død
Bønnerne
Kærlighedseden
Udelukkende Hyldest
Overalt den Elskede
Da hun skulde reise
Da hun var bortreist
Skilsmissen
Selines Tab
Til Seline, 1788
Til Skibet, som førte Kronprindsen over Havet
Til Kronprindsen, d. 7. Decbr. 1788
Det korte Solbesøg. Til Herr **** 1788
Tilegnelse, 1789
Sang for Muserne, d. 13 April 1789
Til Fru Bindesbøll
Paa Spidsen af St. Gottard
Tordenen paa Toppen af Grimsel
Den visnede Maiblomst, Novbr. 1789
Den lille Landsbypigem 1790
Himlen i Draaben
Vivli
Gratierne, 1790
Palmines Smiil
Mirabeaus Død, 1791
Krandsen, 1791
Morgenlovsang
Maadens Skaal
Dansk Tranquebar-Viise
Til Psycharion
Hymne til Smør
Ved Bergers Død, 1791
Til Bogen, 1791
Den Eneste Gud
J. G. Beckers Stambog, Juli 1791
Velkomst-Sang il Kronprindsesse Louisa Augusta, 1791
Melonen, 1791
Begeistringen
Morgenhilsen, d. 15. Jan. 1792
Christi Død, 1792
Den rette Biskop, 1792
Episcopal Kredsfang, d. 13 Mai 1792
Til Laville, 1792
Nyd Minutet -
Visse pa Hr. Schultz's og Mad. Hostrups Bryllupsdag d. 30. Novbr. 1792
Til Fanny
Til Min Søster
Den brave Digter, Decbr, 1792
Frihedens Kamp-Sang
Friheds-Solens Opgang
Sang i Anledningen af Kronprindsesse Marias Lykkelige Nedkomst
Dannemarks Lovsang, Febr. 1793
Af Anthologien
Serenade
Slutnings-Sang
Revolutionen, d. 15. Febr. 1793
Fragment af Labyrinten i Vers, 1794
Offeret
Skabningens Halleluja
Palmines Bortgang
Minonas Fraværelse
Taus Tilbedelse
Til Seline
Fandens Abestreger
Skærslipper-Viise
Til Mit Fædreneland
Til Palmine [Skaberens blindende Glands ...]
Digtekunstens Undfangelse
Til Palmine [Palmine! vi vil elske, være glade]
Til Schleppegrell
Nyt Krigsforslag
Affskeeds-Sang
Digterfortvivlelse
Til Frue Frederikke Brun
Til Bonaparte, 1798
Frøken Lunas Indfald, 1798
Citheresand, 1798
Min Sang om min Veninde
Til Døden, En Tanke af Seneca
Oltids og Nutids Skikke, 1799
Venskab og Kiærlighed
Nytaarlønske til Qverulus
Til Kronprindsen, d. 28. Jan. 1800
Til Freden, d. 29. Jan. 1800
Hymne til Fornuften
Citherspilleren
Erindring
Siælens Høisang
Andgatshymne
Hellebeks Harpe
Til Døden
Til Søvnen
Da hun var syg
Krigs-Sang, 1801
Orlogs Sang for Danmarks Søekrigere, 1801
Søkrigsvise, 1801
Særsynet, 1802