Udgiver:
Gyldendal
Udgivelsessted:
[Kbh.]
Udgivelsesdato:
1982-83

Indeholdte værker:

Indhold
Noveller
Himmelbjerget
Eremitten ved Grenaae
Juleferierne
1. Sneefog
2. Klapjagt
3. Urolig Nat
4. Comtessen
5. Alice
Julebal
Liniedandserinden
Søcaptainen
Slutning
Eneboeren paa Bolbjerg
Marie
Skytten paa Aunsbjerg
Baglænds
Syvende og sidste Capitel. Dagen efter Brylluppet
Sjette Capitel. Bryllupsdagen
Femte Capitel. Dagen før Brylluppet
Fjerde Capitel. Otte Dage før Brylluppet
Tredie Capitel. Otte Uger før Brylluppet
Andet Capitel. Otte Maaneder før Brylluppet
Første Capitel. Otte Aar før Brylluppet*
Høstferierne
1. Gamle Bekjendtere
2. Nye Ansigter
3. Pe’ Syvspring
4. Oles Levnetsløb
5. Fuldmægtigen
6. Duellen
7. Slutningen af Oles Levnetsløb
8. En Skibspræken paa Landet
9. Høst Gildet. A.
Høstgildet. B.
Høstgildet. C.
Høstgildet. D.
Høstgildet. E.
Julianes Giftermaal
Første Capitel. Barnets Navn
2. Barselgilde
3. Beileren
4. Hindringer, hvilke dog lykkelig overvindes
Bryllup
Blomsterkrands
De tre Helligaftener
Paaskeaften
Pintseaften
Juleaften
Eneste Barn
Guillaume de Martonniere
Nr. 1.
Nr. 2.
Nr. 3.
Nr. 4.
Nr. 5.
Nr. 6.
Nr. 7.
Nr. 8.
Nr. 9.
Nr. 10.
Nr. 11.
Nr. 12.
Nr. 13.
Nr. 14.
Nr. 15.
Le Petitmaître d'Ecole
Kniplerinden
Skinsyge
De Udøbte
Første Billede
Andet Billede
Tredie Billede
Fjerde Billede
Femte Billede
Sjette Billede
Syvende Billede
Ottende Billede
Sidste Billede
Faawal Hammeløw
Bettefanden
Udvalg, efterskrift og noter ved
Søren Baggesen
HImmelbjerget
Eremitten ved Grenaae
Juleferierne
Eneboeren paa Bolbjerg
Marie
Skytten paa Aunsbjerg
Baglænds
Høstferierne
Julianes Giftermaal
De tre Helligaftener
Eneste Barn
Guillaume de Martonniere
Le Petitmaitre d'Ecole
Kniplerinden
Skinsyge
De Udøbte
Faawal Hammeløw
Bettefanden
Billedfortegnelse