Udgiver:
Gyldendal
Udgivelsessted:
[Kbh.]
Udgivelsesdato:
1982-83

Indeholdte værker:

Indhold
Fjorten Dage i Jylland
Klintekirken
Langebæk Præstegaard
Gravhøjen
Solholm
Bondegildet
Jacobinerne
Snabsthing
Jacobinerklubben
Halds Ruiner
Natmandskrig
Hexen
Langemargrethe
Gjensyn
Diana [uddrag]
Jagtens Forsvar
Jagtens Historie, i kort Begreb
Vildtets Naturhistorie. Haren
Harens Beskrivelse
Harens Forplantelse
Harens Caracteer
Harens Fjender
Harejagten
Hvorledes findes Haren?
Jagthistorier og andre Jagten vedkommende Noticer
Vildbassen skyder Jægeren
Jagtlyst til det Yderste
Forunderlig Frelse
Særdeles Jagtiver
Baglænds Ridt paa en Hjort
Et ulykkeligt Vaadeskud
En Bonde og en Raabuk, hverandres Banemand
Urfuglen [uddrag]
Urhønsjagten
Vildandejagten [uddrag]
1. Jagt med Lokkepibe.
2. Jagt efter Ællinger.
3. Jagt efter Roandrikker.
A. Opholdsstedet.
B. Tiden
C.Forberedelser.
D. Hundene.
E. Redskaber.
F. Jagtens Indstilling.
4. At skyde Ænder paa Træk.
5. Baadjagt om Efteraaret
6. At skyde Ænder ved Vaager og Væld.
Jagt efter Gjedder
Jægerens Paaklædning
Jagthunden
§ 1. Almindelige Betragtninger over denne Dyreslægt.
Johanna Gray [uddrag]
Tragoedie i 5 Akter. Uddrag
Anden Act. Tredie Scene
Digte
Ossians Digte [uddrag]
Carthon
Digte. 1814. Første Deel.
Mit første Digt
Min Yndlingsdal
Hiemvee
Schveitzeren i Paris.
Provençalen i Engelland.
Araberen i Schveitz.
Huroneren i Arabien.
Nordmanden i Holland.
Jyllandsrejse I sex Døgn
Forsang
Af Første Døgn [Buhl]
Af Andet Døgn
Barberen.
Blicher.
Barberen.
Af Femte Døgn
Sjette Døgn
Blicher.
Lyriske Digte
Til Sorgen
Til Glæden
Den unge Lærkes Foraarssang
Den gamle Lærkes Efteraarssang
Kjerlighedsdalen
Farvel til min første Kjæreste!
Sneklokken
Skjaldens Embede
Digterens Lyksalighed
Over en Lærke, som hungrede tildøde
Min Svanesang
Trækfuglene
Præludium
Ouverture
Hjejlen
Lærken
Sisgenen
Hornuglen
Viben
Stæren
Storken
Glenten
Sneppen
Silkehalen
Solsorten
Droslen
Skovduen
Falken
Thomas i Gjærdet
Rørdrummen
Bruushanen
Rylen
Horsegommen
Muusvaagen
Stillitsen
Irrisken
Svalen
Vagtlen
Hejren
Ternen
Gjøgen
Lyngspurven
Nattergalen
Svanen
Folkelige, episke Digte
Morten Borup
En ganske ny vise om en kroermand og hans søn
En anden ny vise om en sømand og en landmand
Dronning Gunnild
E buen aa e herremand
Mads Doss
Blandede Digte: patriotiske og politiske; lejlighedsdigte
Hedelærkens velkommenhjem til nattergalen
Svithiod
Indledning
Rommeliklint
Karup
Til Danmarks Ungdom
Ipsara
Krigssange. I. Udmarsch
Himmelbjergsang. Danmark! Fostermoder kjære!
Soven og drømmen
Stambogsstykke, til en ungersvend
Farvel Hans Christian!
Sophie Amalie †
Psalmer ved Oldingen Niels Blichers Jordefærd
Lev † vel! Kong Frederik d. Sjette
Jyden
Saa er et aar da atter gjemt
Efterskrift og noter til Fjorten Dage i Jylland og Diana ved Sten Rasmussen
Efterskrift og noter til Diana et Tidsskrivt for Jagtelskere
Jagtens Forsvar
Jagtens Historie i kort Begreb
Vildtets Naturhistorie. Haren
Jagthistorier og andre Jagten vedkommende Noticer
Af: Urfuglen
Af: Vildanden
Efterskrift og noter til Johanna Gray og Digte ved Marie Stoklund
Johanna Gray
Efterskrift og noter til Blichers digte
Ossians Digte
Digte. Første Deel
Jyllandsrejse i sex Døgn (Digte. Anden Deel)
Lyriske digte
Trækfuglene
Folkelige, episke digte
Blandede digte
Billedfortegnelse