Udgiver:
Udgivelsessted:
København
Udgivelsesdato:
1951-56

Indeholdte værker:

Indhold af III. bind
SVANE-SANG
Indledning
Første afsnit, nr. 284-302.
Andet afsnit, nr. 303-304.
Tredje afsnit, nr. 305-318.
Fjerde afsnit, nr. 319-330.
Femte afsnit, nr. 331-352.
FORTALE
Svane-Sang
Livet med sin Brude-Skare
2.
3.
Nr. 285. - II.
Her er Sang paa Juda Bierge!
2.
3.
Nr. 286. - III.
Op dog Zion! seer du ej
2.
Nr. 287. - IV.
Hør dog, o hør dog den himmelske Vægter,
2.
3.
Nr. 288. - V.
Du smelter i Taare
2.
3.
Nr. 289. - VI.
See! hvor hæftig Døden ryster
2.
3.
Nr. 290. - VII.
Kunde du dog ikke vaage
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nr. 291. - VIII.
Lad mig, søde JEsu, møde
2.
3.
Nr. 292. - IX.
Seer dog de blodige Strømme, som rinder
2.
3.
Nr. 293. - X.
Kierligheden kunde
2.
3.
Nr. 294. - XI.
Lad os drage, bange Hierte,
2.
Nr. 295. - XII.En Paaske-Sang.
Hvorledes gaaer det her?
2.
3.
4.
Nr. 296. - XIII.
I arme Qvinder! hvorfor saa vaade Kinder,
2.
Nr. 297. - XIV.
Paaske-Morgen, Paaske-Morgen kom vor Borgen,
2.
Her er nyt fra Dødens Porte
Nr. 299. - XVI.
I Dag skal alting siunge,
2.
3.
4.
Nr. 300. - XVII.
Glæde o Glæde! til Guddommens Sæde
2.
3.
Nr. 301. - XVIII.
Klapper nu med Haand al Jordens Skarer!
2.
3.
Nr. 302. - XIX.
Jeg seer dig, søde Lam, at staae
2.
3.
4.
5.
Nr. 303. - XX.
O hvilket Himmel Vand
2.
Nr. 304. - XXI.
Ak Fader! lad dit Ord og Aand
2.
3.
Nr. 305. - XXII.
Er ikke Ephraim min Lyst
2.
3.
Nr. 306. - XXIII.
Fred i JEsu Død vi skulde,
2.
3.
4.
Er han borte al min Eje?
Nr. 308. - XXV.
Dejligste blant Qvinder! giv os derom fuld Beskeed:
2.
3.
Nr. 309. - XXVI.
Ævig Tak, o milde, yndigste Immanuel,
2.
Mon JEsus mig ey ynker nu?
1.
2.
Min Søster har det mageligt
1.
2.
3.
Nr. 312. - XXIX.
Overmaade fuld af Naade
2.
3.
Nr. 313. - XXX.
JEsus mig alting er. Ingen Slags Skade
2.
Nr. 314 - XXXI.
Hvad est du dog skiøn, ja skiøn,
2.
3.
Nr. 315. - XXXII.
O du min Immanuel,
2.
3.
4.
Nr. 316. - XXXIII.
Saa sød er JEsu Hyrde-Favn,
2.
3.
4.
5.
6.
Nr. 317. - XXXIV.
Guds Søn har giort mig frie
2.
3.
Nr. 318. - XXXV.
En god Samvittighed
2.
Nr. 319. - XXXVI.
Korset vil jeg aldrig svige,
2.
Nr. 320. - XXXVII.
Himlen, trods de grusomst' Bølger,
2.
Nr. 321. - XXXVIII.
Skulde jeg tilbage vige,
2.
3.
Nr. 322. - XXXIX.
Arme Skrog gaaer i Tog
2.
Nr. 323. - XXXX.
Goliath drog fra Gath,
2.
Nr. 324 - XXXXI.
I Hælen Sverdet følger
2.
3.
Nr. 325. - XXXXII.
Folk i Josvæ Dage kunde drage
2.
Nr. 326. - XXXXIII.
Klag dig ikke for Trang paa Drikke,
2.
3.
Nr. 327. - XXXXIV.
Her vil ties, her vil bies
2.
3.
4.
5.
6.
Nr. 328. - XXXXV.
Skal vi ustridig hist
2.
3.
Nr. 329. - XXXXVI.
Vor Klippe vi slippe umuelig,
2.
Nr. 330. - XXXXVII.
Som Kiøbte og Døbte vi bære
2.
3.
Nr. 331. - XXXXVIII.
O Hellig Aand! mit Hierte
2.
3.
Nr. 332. - XXXXIX.
Hvad seer min Sulamith
2.
3.
Ak! hvad er dog Tiden lang
1.
2.
3.
4.
Nr. 334. - LI.
I fremmed Land,
2.
Nr. 335. - LII.
Aldrig jeg meere paa Verden vil tænke.
2.
Nr. 336. - LIII.
Midt igiennem Nød og Fare
2.
3.
Nr. 337. - LIV.
Frisk, Zion, paa vor Vagt!
2.
Nr. 338. - LV.
Soel-Skivens Streg
2.
Nr. 339. - LVI.
Daarlig Mand fik bygt paa Sand
2.
Nr. 340. - LVII.
Vee dig, Edoms trygge Egn,
2.
3.
Nr. 341. - LVIII
See dig Zion! vidt omkring,
2.
Nr. 342. - LIX.
Langt oven for den Taage-Skye
2.
3.
Nr. 343. - LX.
Op min Aand, op fra dit Leer!
2.
3.
Nr. 344. - LXI.
Hvad blev der liden
2.
3.
Nr. 345. - LXII.
Naar mit Øje,
2.
3.
4.
5.
Nr. 346. - LXIII.
See! hvor klarer det nu op paa Jorden.
2.
3.
Nr. 547. - LXIV.
Nu Verdens Rige,
2.
3.
Nr. 348. - LXV.
Sulamith lilde!
2.
3.
Nr. 349. - LXVI.
Hvad er det godt at lande
2.
3.
Nr. 350. - LXVII.
Her op ad, I Døde,
2.
Nr. 351. - LXVIII.
O blide Stad,
2.
3.
4.
5.
Nr. 352. - LXIX.
Den store hvide Flok vi see,
2.
3.
Nr. 353. - LXX.
Farvel, min Siæl, i JEsu Sides Vunde.
2.
3.
4.
5.
Prædiken (fra Svane-Sang)
TEXTENJoh. 20, 11-17.
INDGANGEN
JEsu første Aabenbarelse efter hans Opstandelse.
TEXTENS FORKLARING
REGISTER OVER SANGENE
LISSABONS YNKELIGE UNDERGANG
Indledning
Lissabons ynkelige Undergang
MINDRE DIGTE
Lykønskningsdigt til Niels Vedel (Nicolaus Wedelius el. Welleius)
Respondenti
Ved Anna Christina Brorsons begravelse
Mindedigt om Johann Herrmann Schrader
Lykønskning til Kongeparret ved indtoget på Christiansborg
To nytårsdigte til Johan Ludvig v. Holstein
I.
II.
Digt om lavmand Peter Sønderborg i brev til præsten David Grønlund
Taksigelse til Frederik V
Kirkevielse i Kolding
Af Brorsøns almanak
Ved hundredårsfesten for enevoldsmagten
Gravskrift over stiftsbefalingsmand G. F. v. Holsteins datter
Brorsons Vita ved Bispevielsen 1741
Indledning
VITA
Guds Kirckes Iubel-Fryd og Høytiid. Prædiken
Indledning
TEXTEN
Textens Forklaring.
To Fortaler til skrifter af Hans Henrich Christophersen Neuchs
Fortale
Fortale
Censura.
De vexillo Ecclesiæ
Indledning
FRIDERICO QVINTO
PRÆFATIO.
CAP. I.
CAP. II.
CAPUT. III.
Fortale
I JESU NAVN. AMEN.
Kap. 1.
Kap. 2.
Kap. 3.
VARIANTER I PONTOPPIDANS SALMEBOG
Indledning
VARIANTLISTE
VARIANTER I DE AF POVL OTZEN FREMDRAGNE HÅNDSKREVNE SAMLINGER
Indledning
VARIANTLISTE
FILOLOGISK REDEGØRELSE
I. Tøndertryk, originalmanuskripter og afskrifter
1. Tøndertrykkene2).
2. De håndskrevne salmesamlinger.
Konklusion
3. Ortografisk oversigt
Bøjning og Afledning
Konklusion.
II. De samlede udgaver af Troens rare Klenodie
Førsteudgaven J1 (1739).
Udgaven J2 (1742).
Udgaven J3 [1747].
Udgaven J4 (1752).
Bøjning og afledning.
Udgaverne J5-7 (ca. 1752-67).
Konklusion.
III. Svanesang og prædiken.
Bibelcitater.
Konklusion.
BRORSONS VERS- OG SANGKUNST
1.
2.
3.
4.
MELODIER TIL TROENS RARE KLENODIE
I. Førreformatoriske melodier
II. Reformationstidens melodier
III. Melodier fra ca. 1570-1630
IV. Melodier fra ca. 1630-1670
V. Pietismens melodier
Ikke sporede melodier
5.
FOLKEMELODIER TIL SVANESANG
MELODIUNDERSØGELSER VEDR. SVANESANG I
I
II
IV
V
VI
VII
IX
XII
XIII
XV
XVII
XVIII
XXIV
XXVIII
XXXI
XXXII
XXXVI
XXXVIII
XL
XLII
XLIII
XLIV
XLVI
L
LI
RETTELSER OG TILFØJELSER
FÆLLESREGISTER
OVER SALMER OG DIGTE I BIND I-III