Udgiver:
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ; Gyldendal
Udgivelsessted:
[Kbh.]
Udgivelsesdato:
1982-

Indeholdte værker:

INDHOLD
DANSKE VERS
TILEGNELSE [1]
LANDSKAB
SYBARITEN
POETEN OG FOLKET
SØSTAD
SOMMERLAND
HENDES ENOGTYVENDE FØDSELSDAG
EN REKONVALESCENS
AFSKEDSVERS
ENDELIG
SIESTA
FØRSTE KYS
RESPEKT FOR KVINDEN!
DEN NYE PALLAS ATHENE
SCHERZO
DIGTERENS ENDELIGT
VAAREN OG TRÆET
Jeg véd et Sted et Frugttræ, som visner uden Frugt
EFTERSKRIFT til Allegorien om Vaaren og Træet
EN KLADDE
GRY
APRIL
MORGENTIME
AARSTIDER
FREDERIKSBERG
NOCTURNE
SE, JEG MØDTE PAA EN GADE -
SANG
DRONNINGEN I THULE
LIVETS KERMESSE
Jeg saa min Fælle mange Gange gabe
STAMTAVLE
EN VISE
DET AANDELIGE BØRSTENBINDERLAUG
KNUD KAARE
DEN DØDE MAND
UNGKARLESNAK
KAVALLÉRSORGER
PERSPEKTIVER
EFTER SYNDEFALDET
Atter jeg gik i den sludfyldte By
IMPERIA
Jeg er Imperia, Jordmassens Dronning
I LØVENS TEGN
Nu tager Somren Stormhat paa
NYT FORAAR /DANSKE VERS
EFTERLYSNING
ERINDRING
MAANENAT
ANADYOMENE
MORGENEN
EVENTYRET
ØDE
VAAREN OG DENS FØLGE
MESTEREN
DET ER IKKE NOK, OFELIA . . .
SANGEN OM SARAH BROWN
FORMIDDAGSSOL
BYRON ET UNGDOMSDIGT
Jeg savner ingen Helt, har ej behov
HOLGER DRACHMANN
INGEBORG STUCKENBERG
HERMAN BANG
EFTERSKRIFT TIL DANSKE VERS
NOTER TIL DANSKE VERS
Indledning til kommentaren
Tilegnelse
Landskab
Sybariten
Søstad (1889)
Sommerland
Hendes enogtyvende Fødselsdag (3.4.1889)
En Rekonvalescens
Afskedsvers (febr. 1890)
Endelig
Siesta
Første Kys
Respekt for Kvinden! (?)
Den nye Pallas Athene
Scherzo (forår 1898)
Digterens Endeligt
Vaaren og Træet (vinter-forår 1895)
En Kladde (forår 1898)
Gry (vinter 1890-91)
April (vinter 1890-91)
Morgentime
Aarstider (18.-19.2.1889)
Frederiksberg (1906)
Nocturne
Se, jeg mødte paa en Gade - (vinter-forår 1895)
Sang
Dronningen i Thule
Livets Kermesse (delvis vinteren 1890-91; sommer 1904)
Stamtavle
En Vise (sommer 1911)
Det aandelige Børstenbinderlaug
Knud Kaare (jan.-febr. 1903)
Den døde Mand (1908)
Ungkarlesnak
Kavallérsorger (ml. 1906 og 1911)
Perspektiver
Efter Syndefaldet (1899 (?))
Imperia
ILøvens Tegn (1911 el. 1912)
Nyt Foraar (forår 1897)
Efterlysning (1889)
Erindring (1888 el. 89)
Maanenat
Anadyomene
Morgenen (1911)
Eventyret
Øde
Vaaren og dens Følge (1912 (?))
Mesteren
Det er ikke nok, Ofelia . . . (1910)
Sangen om Sarah Brown (ml. 1906 og 1911)
Formiddagssol
Byron. Et Ungdomsdigt
Holger Drachmann
Ingeborg Stuckenberg
Herman Bang (1912)
FORKORTELSESLISTE OG BIBLIOGRAFI (1887-1931)
I: Bøger af Sophus Claussen
Oversættelser
Breve og udvalg
II: Bøger om Sophus Claussen
III: Aviser og tidsskrifter
IV: Øvrige forkortelser, tegn m. m.