Udgiver:
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ; Gyldendal
Udgivelsessted:
[Kbh.]
Udgivelsesdato:
1982-

Indeholdte værker:

INDHOLD
INDLEDNING
Ny Aand /Heroica
HEXAMETERBREVE
FØRSTE HEXAMETERBREV TIL JOHANNES JØRGENSEN
HEXAMETER-HYMNE TIL PAN OG GIOVANNI
I
II
ANRAABELSE
SØNDAG I SKOVEN
HEROICA
HEROICA [undertitel]
JEG GAV DEN UNGE GUD MIT HJERTE
EROBRERE
DRØMT EN MORGENSTUND
DON LUIS DE GÓNGORASSONET OM MADRID
NAT PAA HAVET
DER ER INTET SAA YNDIGT I FORAARETS GRY
FLYVEREN OG PIGEN
SKUMRINGSBILLEDE
FORKLARINGEN
I BEGYNDELSEN VAR
December 1923
I STADEN
21. 2. 24
VINTERFLORA
VAARBEBUDELSE
KAN SOMMERFUGLEVINGER TYNGE
30.7.23. 'Hôtel de la plage', Donville
ET FORAARSBUD
FANTASIA
FANTASIA [undertitel]
Fundne Blade
EN HISTORIE
VED AFRODITES STØTTE
MODELLERNE
DEN LYKKELIGE MALER
BØGEN OG NÆLDEN
ALLE NORDENS FUGLE
SJÆLLAND OG DIGTEREN
J. F. WILLUMSEN
NILS COLLETT VOGT
TIL THØGER LARSEN
SEJRE OG VUNDER
SKÆRVESLAGERENS VISE
VAARSANG VED JUL
KLODENS SANGE
INDE FRA KLODENS VÆRKSTED
FEMTE JUNI
DENSTÆRKE DAME I TELTET
JEG TRAF EN SKØNHED ...
FØLFOD
FORAAR
TERMINSBEKYMRINGER
DEN NYE PROKURATOR
VOR MOR PAA GAARDEN
NYE TIDER
STROFER I TUSMØRKET
JEG VIL BEGRAVES I FRED
STORE FARLIGE ...
KÆRE NY ...
UNDER EN SØLVPOPPEL
MODER NATUR
KANALBILLEDE
TVESYN
PRINSESSENS DOSSIER
DEN LILLE BAJAZET OG KVINDERNE
UNG GLORIE
VINTERDAG
SKABELSE
KVINDENS BEKENDELSE
RUSSERINDEN
HUMLEN
BARNERIM
FEST-EPILOG
ATOMERNES OPRØR
ATOMERNES OPRØR [undertitel]
EFTERSKRIFT TIL HEROICA
NOTERTIL HEROICA
Indledning
Ny AandForbindelsen mellem Fantasi og Videnskab
I HEXAMETERBREVE
Første Hexameterbrev til Johannes Jørgensen
Hexameter-Hymne til Pan og Giovanni(Treogtredive Aar senere) (1925)
Anraabelse (1925)
Søndag i Skoven
II HEROICA
Heroica
Jeg gav den unge Gud mit Hjerte
Erobrere
Drømt en Morgenstund -
Don Luis de Góngoras Sonet om Madrid
Natpaa Havet
Der er intet saa yndigt i Foraarets Gry
Flyveren og Pigen
Skumringsbillede
Forklaringen
I I II Begyndelsen var -
December 1923 / Min Kraft er ikke sprængt . . .
I Staden
21.2.24 / Hun har saa skønt .. .
Vinterflora
Vaarbebudelse (omkr. nytår 1924)
Kan Sommerfuglevinger tynge -
30.7.23. / "Hôtel de la plage", Donville
Et Foraarsbud
IV FANTASIA
Fantasia
V
En Historie - (1924)
Ved Afrodites Støtte
Modellerne
Den lykkelige Maler
Bøgen og Nælden
Alle Nordens Fugle (1919)
Sjælland og Digteren
J. F. Willumsen
Nils Collett Vogt
Til Thøger Larsen (1925)
Sejre og Vunder
Skærveslagerens Vise (1920-1924)
Vaarsang ved Jul
Klodens Sange - (1924 (?))
Inde fra Klodens Værksted
Femte Juni
Den stærke Dame i Teltet (0. 1900)
Jeg traf en Skønhed . . . (forår 1898)
VI FØLFOD
VII
Strofer i Tusmørket (1901)
Jeg vil begraves i Fred -
Store farlige
Kære ny . . .
Under en Sølvpoppel
Moder Natur
Kanalbillede (1900)
Tvesyn (omkr. 1925)
VIII
Prinsessens Dossier (1917)
Den lille Bajazet og Kvinderne (1917)
Ung Glorie
Vinterdag
Skabelse
Kvindens Bekendelse
Russerinden
Humlen (1923)
Barnerim
Fest-Epilog (o. 1925)
IX ATOMERNES OPRØR
Atomernes Oprør (1925)
L-F. F. 17.4.1925
FORKORTELSESLISTE OG BIBLIOGRAFI (1887-1931)
I: Bøger af Sophus Claussen
Oversættelser
Breve og udvalg
II: Bøger om Sophus Claussen
III: Aviser og tidsskrifter
IV: Øvrige forkortelser, tegn m. m.