Udgiver:
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ; Gyldendal
Udgivelsessted:
[Kbh.]
Udgivelsesdato:
1982-

Indeholdte værker:

INDHOLD
TITANIA HOLDT BRYLLUP
TITANIA HOLDT BRYLLUP [undertitel]
MORDET I VÆRTSHUSET eller KVINDEN I DIT LIV
Personer:
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
TREDIE SCENE
FJERDE SCENE
FEMTE SCENE
SJETTE SCENE
SYVENDE SCENE
OTTENDE SCENE
NIENDE SCENE
TIENDE SCENE
ELLEVTE SCENE
EFTERSPIL
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
KARNEVALLET
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
BESØGET I HIMLEN
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
DRINKS
VIN I HUSET
SKÆMTE-V1SE
UDSAT FOR KRITIK
FYRAFTEN
FRUGTBARHEDENS TOG
BEVIDSTHEDENS GRÆNSER
AK, DEN UNGE SVÆVEN
EFTERSKRIFT
EFTERSKRIFT TIL TITANIA HOLDT BRYLLUP
NOTERTIL TITANIA HOLDT BRYLLUP
Titania holdt Bryllup (1926)
Mordet i Værtshuset eller Kvinden i dit Liv
Karnevallet
Besøget i Himlen
Drinks
Vin i Huset
Skæmte-Vise
Udsat for Kritik
Fyraften
Frugtbarhedens Tog
Bevidsthedens Grænser (forår 1923)
Ak, den unge Svæven
Efterskrift
HVEDEDYNGER [undertitel]
iHVEDEDYNGER
HVEDEDYNGER
ii
PRÆLUDIUM
QUOD FELIX
ROSER PAA MOS
M1DDAGSBLUND
NATHVÆLVET
LÆNGSEL EFTER EN SKÆBNE
iii
NATTEN OG MORGENRØDEN
LÆGEDOM
MARKEDET
MORGENPRÆKENER
MALEREN LUDVIG KARSTEN
DIGTERKULTUS
BILLEDE AF DEN GRUBLENDE
NY FORNUFT
PATRICIERINDE
FRUGTBARHED
TAARER OG SMIL
iv
NØGLEN TIL DEN UKENDTE DØR
STRAALETIMER
SORTNER EUROPA?
PLØJELAND
HENDES KJOLER
v
ET DIGT OM ET BARN
DET REGNER OVER JORDENS KUGLE
COPLAS
FARDAG I PEPITAS HJERTE
MAURISK MOTIV
REGNVEJR I SPANIEN
REGNVEJR I SPANIEN [undertitel]
vii
ISLÆNDINGEN ÆREN
DANSK TUNGE OG 'EXOTISKE SYMPATIER'
EN PROLOG TIL 'FRØKEN JULIE'
THØGER LARSEN
viii
HJEMME IGEN
FOR FREMTIDENS AASYN
PILEVEJEN
GODMORGEN I GAARDEN
HØVDINGDØD
UDLØBET I UENDELIGHEDEN
HVORDAN TIDEN BLIVER MIG UTRO
TRYLLEFORMLEN
ix
REJSE
GAMLE FOLKESLAGS VILJE
ELEONORA DUSE
FRA VOR KÆRLIGHEDS HUS
DIGTERSFINXEN
DIGTERSFINXEN [undertitel]
TRE FRANSKE FOLKEVISER
HYRDINDEN OG KÆRLIGHEDEN
DEN UNGE VIN
FOLKEVISE FRA BESANÇON
xii
EN SLETTE
MALERIAGTTAGELSE
KATTEN
MUNDELÆR
FORSPILTIL EN EFTERAARSUDSTILLING
TROEN FRA PROVINSERNE
TEGNET I SNE
DE MANGE SKØNNE
KVINDEMODEL
DET SLUKTE SLOT
DEN FORMLØSE FAUN
MARKETENDERSKENS VISE FRA DEN STORE KRIG
DEN GAMLE HAVN
HVEDEHØSTEN
DE FARLIGE NYE TIDER
EFTERSKRIFT TIL HVEDEDYNGER
NOTER TIL HVEDEDYNGER
Hvededynger
Præludium
Quod felix
Roser paa Mos
Middagsblund (1924)
Nathvælvet
Længsel efter en Skæbne
Natten og Morgenrøden
Lægedom
Markedet (ml. 1906 og 1911)
Morgenprækener
Maleren Ludvig Karsten
Digterkultus
Billede af den Grublende
Ny Fornuft (1926)
Patricierinde (?)
Frugtbarhed
Taarer og Smil
Nøglen til den ukendte Dør
Straaletimer
Sortner Europa? (?)
Pløjeland (?)
Hendes Kjoler (ml. 1926 og 1929)
Et Digt om et Barn (sommer 1928)
Det regner over Jordens Kugle (1928)
Coplas (1928)
Fardag i Pepitas Hjerte (1928)
Maurisk Motiv
Regnvejr i Spanien
Islændingen Æren (1926)
Dansk Tunge og "exotiske Sympatier" (1926)
En Prolog til "Frøken Julie" (maj 1926)
Thøger Larsen
Hjemme igen (forår 1898)
For Fremtidens Aasyn (ml. 1926 og 1929)
Pilevejen (?)
Godmorgen i Gaarden (?)
Høvdingdød
Udløbet i Uendeligheden (sept. el. okt. 1896)
Hvordan Tiden bliver mig utro (?)
Trylleformlen
Rejse
Gamle Folkeslags Vilje (o. 1917 (?))
Eleonora Duse (aug. 1894)
Fra vor Kærligheds Hus (?)
Digtersfinxen
Hyrdinden og Kærligheden (?)
Den unge Vin (?)
Folkevise fra Besançon
En Slette (?)
Maleriagttagelse
Katten (?)
Mundelær
Forspil til en Efteraarsudstilling
Troen fra Provinserne (?)
Tegnet i Sne (?)
De mange Skønne
Kvindemodel
Det slukte Slot
Den formløse Faun
Marketenderskens Vise fra den store Krig
Den gamle Havn (1889 (?))
Hvedehøsten (10.9.1915)
De farlige nye Tider
FORKORTELSESLISTE OG BIBLIOGRAFI (1887-1931)
I: Bøger af Sophus Claussen
Oversættelser
Breve og udvalg
II: Bøger om Sophus Claussen
III: Aviser og tidsskrifter
IV: Øvrige forkortelser, tegn m. m.