Udgiver:
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ; Gyldendal
Udgivelsessted:
[Kbh.]
Udgivelsesdato:
1982-

Indeholdte værker:

INDHOLD
DET GAMLE SYSTEM
DET UNGE DANMARK
VED LØVFALD
TIL INGEBORG OG VIGGO STUCKENBERG
ET HERREGAARDSLIV
JEG HAVDE DRØMT . . .
EN LILLE VISE
HØSTMORGNENS KLAMME TAAGESLØR . . .
DEN TAVSE CÆSAR
I MORGEN . . .
TRÆT AF UGERS SYGELEJE . . .
FINIS FINALIS
VIDUNDERLIGE HAV . . .
JEG ER OMBØLGET AF DIG ...
RAAD TIL EN KVINDE FRA DET SYTTENDE AARHUNDREDE
CLARAS DRØMME
HUN GAAR I SNE ...
HIMMELRUMMET ER SAA DYBT . . .
AK EN SØD UTUGTIG LÆNGSEL . . .
PARODIEN
TIL DEN LÆRDE V. V.
BØRNERIM
FORDREVEN
MANKE - - -
DEN HVIDE HURI
PEGEPIND
DEN GAMLE MORSKAB - - -
ER JEG BLEVEN ENSOM . . .
KINESISK NOVELLE
DIGTEREN SOVER . . .
MONOLOG (i Tiden mellem 1910 og 1920)
TIL HOLBERG-SAMFUNDET
RHYTME
AT TRO SIG AF FALSKE PROFETER. . .
HENRIK PONTOPPIDAN. SILHOUET
DEN KUNSTIGE MIKKEL
LYS OVER LANDET
HENDES BUGSKIND . . .
I ET ATELIER
TUSMØRKET . . .
Tusmørket sniger sig ind i mit Rige
Det er smukt, en rødgylden Alle
I EN KLIT ...
GEORG BRANDES
KANTATE VED INDUSTRI-OG LANDBRUGS-UDSTILLINGEN I NAKSKOV I SEPTEMBER 1898
I
II
III
IV
V
TIL BJØRNSTJERNE BJØRNSON
OG VEJE BLEV GRØNNE . . .
DIGTERVISE
FOLKETIDENDE
NYTAAR
GRUNDLOVSFEST
For Danmarks Grundlov at fejre som bedst
Saa samler man sammen sit Tøj og sig selv
NOGLE NYTAARSRIM TIL HORSENS DEMOKRATI
Fremad, fremad - hør Trommen gaar.
Af dumme Spørgsmaal vi ej vil generes
KUNST - POLITIK
LITERÆR GENESIS
NON IMPRIMATUR
BERED DIG!
MIN LILLE GUDS ENGEL
DEN NY POESI (EN PROLOG)
MELLEM ANEMONER
DYVEKE
KONG HERODES' RIGE
HAN VANDRED I ØSTER OG VESTER . . .
UDVIKLING
DANSK OG TYSK
GUSTAV WIED VED HANS DØD. 1914
DET DANSKE LUNE TIL OLAF POULSEN
PAAFUND!
EN HILSEN TIL HELGE RODE
DET LEVENDE LAND. TIL NILS COLLETT VOGT MED HILSEN TIL NORGE OG DE NORSKE DIGTERE
FORAAR IGEN
ALBERT GOTTSCHALK
LOLLAND OG FALSTER
KOM, MIN BLODVARME PIGELIL, . . .
AANDSBRØDRE
Der sad tre Digtere og en halv:
Men ogsaa var der en Maler til Stede
ENVOI DE PRINCE TIL CHR. X
KONCERTEN/BRYLLUPPER OG FESTER
PARISERINDE
DIN UNGDOM VAR SOM NATTEN . . ./TIL JOHANNES JØRGENSEN
NU KOMMER NATTEN . . ./NATTEN TIL HERMAN BANG
TRONPRÆTENDENT/SONET TIL FABIUS!
DEN UNGE PIGE I SOMMERREGNEN
TOSCANAS ELEVER
HR. SOL OG JOMFRU JORD
SNE
I
II
III
BARBARER
VINTERGÆK
JEG SAD MED DEN VILDE LILIAN
SFINX
FOR HANS KRAFT I OVERFLOD .../ TIL GEORG BRANDES
DIGTE TRYKT I PROSAVÆRKERNE FORTEGNELSE OVER DIGTENES PROVENIENS
TILEGNELSE [2]
FORFARS-REGNTIDEN
TIL ERIK KØLBY
TIL KITTY
INDBYDELSE TIL REJSE
ROMANSK VERDEN
RIMERIER UNDER VEJS
BRYLLUPPER OG FESTER (NOPCES & FESTINS)
SIMPLICITAS TILEGNET EN NAIV OG NYSGÆRRIG VENINDE
DEN SKØNNE PROPAGANDA TILEGNET DR. GEORG BRANDES
PORTRÆT AF FORAARET
HVIDE LØGNE
ITALIEN
SAA VANDRER VI OVER AARETS BRO . . .
EKBÁTANA
GUDINDEN KOM EN FORMIDDAG . . .
JEG SKREV EN DAG EN PETITION . . .
ANKOMST TIL SIENA
MAALTIDER I SIENA
PALMESØNDAG
CENTO CERINI
PROTESTANTISK VAAR
UNGE UDØDELIGE
EVANGELIUM
UDFLUGT I DET SENESISKE LANDSKAB
ET LØST UDKAST
ENDNU SIENA
TIZIANS ROSER
ROM
POMPEJI
VALFARTEN TIL MONT'ALLEGRO
DET TABTE PARADIS
I
II
III
HJEMFART
PROLOG
DER VANDRER EN PIGE . . .
BAUTA
EFTERSPIL
HØFFDINGS ELEVER
TIL VIOLA
UTRYKTE
Koral, Koral
I min Ungdom Landets Frihed blev forvandlet til Ruin.
Kæreste Ingeborg S., en Kvinde, som trænger til Ømhed
Det huskes, naar Asken er kold og Lyset slukt
Med Bram drog Troens Riddere til Fest.
Al Hedenskab er død, hvem nægter det vel mer.
Men jeg har levet, og jeg har troet
Se, en Aftendæmrings Taage
Jeg tror paa den Vilje, som rækker os Traaden
Det hændte ved Aarhundredets Slutning ...... Brydning
Jeg er træt af disse himmelvendte Øjne
Nydelig den unge Pige
For sidste Gang min Søsters Gæst
Kom med Fryd og slaa dig ned
I tror, at jeg lever som Ormen i Mørke og Muld
Hvide Sne - Lys over Landet
Naadegave, mer end anden Lykke
Det hele, jeg har gjort
Tag Billederne bort
Jeg ønsked at optø bundfrosne Sø'r
Jeg kan ikke male, Taabe er jeg
TRYKTE
Hvor drypper, siver, nynner Stadsgravens Strøm, og se:
Nu løses Frosten af den milde Regn
Jeg søger gærne Visdom
En Drøm om Skønhed var alt mit Liv .. .
Et Billed paa min Væg, en Engel i min Stue
De stredes paa Skrænten og i Mosen
Ane Kirstine af Aafjord