Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh. & Kristiania
Udgivelsesdato:
1906-1909

Indeholdte værker:

Ranker og Roser
Sommerdag
Sakuntala
Farlige Drømme
Til Vaar
Den farende Svend
Holla, i Kroen derinde
Jeg er kun det skøre Kar
Saa Du Knøsen, som strøg forbi
Kom hid, I Mænd!
Vug, o Vove
Vær hilset, i Damer
Nu er Aftnen lys og lang
Den Spillemand snapped Fiolen
Du retter tidt dit Øjepar
Jeg bærer den Hat som jeg vil
De svajed og svinged
Piazzale Michelangelo
Vogt paa dit Øje
Rosenrøde Drømme
Og jeg vil drage
For fuld Orkester
Solo i Salen
Ad kendte Veje
Koral
Dyvekes Viser
I Bergen
Paa Sjælland
Hilsen
Inde i Skoven
Børnelærdom
Foraar om Vintren
Simpel Sang
Paa ædel Stok gror ædel Vin
Poul og Virginie under nordlig bredde
Ungdom i Digt og Sang
Til Bjørnstjerne Bjørnson
I Panser og Plade
Ungdom. Den gamle Mesters Syn
Islandsfarten før og siden
To Ballonbreve til Morgenbladet
Klein i Reykjavik
Festen paa Thingvoldene
Plimsoll
Det ny Nationalteater. En Epilog
I Høst
Et Sendebrev
Den sidste Skanse
Svar til Morgenbladet
Et Opraab [1878]
Rimbrev til Esrom Sø
Pejling
Hilsen efter festen (Til Bjørnstjerne Bjørnson)
Ved Universitetsjubilæet. Juli 1879
Tidsbilleder og Karakteristiker
Circus Maximus
Androkles og Løven
Den syge Mand
Stormagter!
Tohundredaarsdagen for Slaget i Køgebugt
Christian Winther [1876]
Harald Jerichau [1878]
Zoologen Georg Winther og Marinemaleren C. Frederik Sørensen
Kr. Mantzius [1879]
Kong Karl den Tolvte bæres over Grænsen
Den franske Kone i Sorø
Grøn Vinter
Ved danske Kunstneres Julegilde i Paris
Da de slettede Paragrafen ud
Musik og Tekster
Ved en Fontæne
Høstaften
Ved Smeltehytten
Naar Krabben bider
Over Barren
Havets Sang
Maanenat
Til en Tilhørerinde
Den store Serenade i Venezia
Foraars-Symfoni
Efteraar
Akvareller Undervejs
Viribus unitis
De vilde Bæster
Æneas
Til nogle derhjemme
Konkylje
Sommer i Gurre
I Jægerherberget
Go Ahead
Hen over en Valplads
I Paradiset
Turneringen
Rødhuder
Arc de Triomphe de l'Etoile
Døgnets Psalmer
Sange til en Søster
Af Rejsepostillen
Nye Sange ved Havet
Gensyn
Lyse Nætter
Skænk mig
Anadyomene
Pirater
Jeg Drømte
Og har jeg -
Kølvand
Bryd, Bølger, frem!
Vale
Lars Kruse. En Skildring fra Virkelighedens og Sandets Regioner
Østen for Sol og Vesten for Maane
Peder Tordenskjold
Indledningsdrapa [Peder Tordenskjold]
Barndoms Skilderi
Indefrossen
Baadsmanden fortæller
Mellem Dragoner
Paa Kanoner og Pokaler
For Fiscalen
I Chaluppen
Adelsmand
Tordenskjolds Flagsang
Dynekilen
I Strømstad
Om Bord paa Hukkerten
Karl den tolvtes Skygge
Marstrand!
Gæstebudet
Tilbageblik