Udgiver:
Gyldendalske Boghandel
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1904-1909

Indeholdte værker:

DIMISPRÆDIKEN. (1810.)
Til min 76aarige Fader Præsten Johan Grundtvig.
Fortale.
ER NORDENS FORENING ØNSKELIG?
FRA EFTERAARET 1810
SAGAKVAD (af Idunna)
Odin og Saga.
Pillegrimene.
Peter Eremit.
Korstogene.
Jørgen Sorterup.
KORSTOG I NUTIDEN
NYTAARSNAT
Til min Fader paa Hans Jubelfest den 5te Decbr. 1810.
Fortale.
Livets Æbler.1
Sorø Kirke.1
Julesang.1
Tillæg.
DE HELLIGE TRE KONGER
De hellige tre Konger. (En Barnesang.)
Tillæg.
SAGA, Nytaarsgave for 1812
Til Saga.
Fortale.
Attenhundrede og Syv.
Strandbakken ved Egeløkke.
Maribo.
Gunslev Have.1
Vordingborg.
Attenhundrede og Otte.
Lolland.
København.
Til min Fader. (Med min nordiske Mythologi).
Klagesang. (Efter Davids 42de Psalme). 1811.
Til en Veninde.1 (11te April 1811.)
Til Slbbern. (Udby i Juni 1811.)
Udby Have.
Morten Borup.
Sværmeriet.
VERDENS KRØNIKE 1812
TilChristian Conrad Sofus Danneskjold paa Gisselfeldt Storkorset Dannebrogsmand og Greve til Samsø.
Fortale.
Første Tidsrum. Verdens Skabelses og de første 1800 Aars vigtigste Tildragelser.
Andet Tidsrum. Fra de ældste Rigers Stiftelse til Kristi Fødsel, Noget over 2000 Aar.
Tredie Tidsrum. Fra Kristi Fødsel til Gregor den syvende.
Fjerde Tidsrum. Fra Gregor den syvende til Luther. 1073-1517.
Femte Tidsrum. Fra Luther til Sydamerikas Opstand. 1517-1811.
Rettelser og Anmærkninger.1
Tilegnelsen.
ROSKILDE-RIIM
TilDannerkongen tilKong Frederik den Sjette Sig helliger min Sang og vil Ham Held forjætte.
ROSKILDE-SAGA
Dig Helliges i HaabKong Frederik hin Milde! minSaga som min Sang om Nordens Rosenkilde.
Fortale.
Fortaleriim.
Roskilde-Saga.
OM AFGUDERIE
Om Afguderie.
TIL FÆDRENELANDET
Ved Tyge Rothes Minde.
INDHOLD.
RETTELSER OG TILFØJELSER.