Udgiver:
Gyldendalske Boghandel
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1904-1909

Indeholdte værker:

HELLIGTREKONGERLYSET
Til Fædrenelandet.
Fortale.
Til Kongen!
Høibaarne Konge!
Høibaarne Konge!
Høibaarne Konge!
Tillæg.
OM UDSIGTERNE FOR CHRISTI KIRKE
KVÆDLINGER
Til Cathrine Marie Bang min elskede Moder.
Fortale.
Indhold.
Skjaldelivet.
Tillæg.
Kammersvenden fra Morland. 1
Tillæg.
Golgatha.1
Historien.
Frants Volkmar Reinhards Minde.1
Tillæg.
Farvel til C. Molbech1
Tillæg.
Karen Bjørns Minde.1
Tillæg.
Thryms Kvide eller Hammervisen. Fortaleriim.
HEIMDALL
Fortale.
Til Dana.
Fædrene-Aaret.1 Velkomst i Vaar til Danner-Kongen.
Norne-Giæst (et Skiemtesagn).
Efterklang.
Freden. (Et Brudstykke 1813).
Et Blad af Jyllands Rimkrønike.
Høstgildet1 (28de Octbr. 1815).
Af BIBELSKE PRÆDIKENER (1816)
Fortale.
Trænge vi til en Reformation, somden i Luthers Dage?Aftensangs-Prædiken iden Herre Zebaoths Kirke paa Alle Helgens Dag 1813.1
Lectien: Aab. 7. l-12.
Hvorledes maa vi bruge Skriften, naarvi vil annamme dens rige, fulde ogkraftige Trøst?Aftensangs-Prædiken iden Herre Zebaoths Kirke paa Anden Søndag i Advent 1813.1
Epistelen: Rom. 15. 4-9.
Hvilen under Christi Vinger.Prædiken iFrederiksberg Kirke paa Anden Juledag 1815.
Evangeliet: Matth. 23. 34-39.
Danne-Virke I
Thyre Dannebods Minde helliges Danne-Virke.
Fortale.
Indhold.1
Danne-Virke.
Om dansk Poesi, Sprog og Historie.
Om det Philosophiske Aarhundrede.
Havfruen og Dane-Dronningen. (En Kæmpevise).
Om historisk Vidskab eller: om Krønikens Begreb.
Johan Nordahl Bruuns Amindelse.
Om Krønikens Dyrkning.
Danne-Virke II
Fortale.
Indhold.2
Thyre Dannebods Vise.
Efterklang.
Om Videnskabeligheds Forhold til Erfaring og sund Menneske-Forstand.
Hvad er da nu den sunde Menneske- Forstand, og hvad er Erfaring?
Nikolai Edinger Balles Amindelse.1
Kæmpevise om Bruneborg-Slaget.1
Efter-Klangen.
Paaske-Lilien.1
Nytaars-Nat, (en Drøm)1.
Danne-Virke III
TilMorten Luthers Minde.1
Fortale.
Indhold.2
Napoleon Bonaparte, (en Mythe).
Om Ordsprog.
Bjarkemaalets Efterklang.
Ved Abraham Kalls Jubilæum.1
Et Par Ord om Oldgrandskning.
Danne-Virke IV
Fortale.
Indhold.1
Om Dannefæ og Hittegods.
Kiærminde-Bladet.1 (Til Ingemann.)
Om Publicum og Publicums Domstol.2
TIL BERNHARD INGEMANN
Til Bernhard Ingemann i Anledning af Ingenting*).
VALHALLA-LEGEN MED BAGGESSEN
Om Baggesen.
Om Baggesen og om mig.
Til Heimdall.
Til Sphinx.
Til Jens Baggesen (Aabent Feidebrev.*)
INDLÆG I TYLVTESTRIDEN
Nikolai Fredrik Severin Grundtvig.
Om Digterne Baggesen og Oehlenschläger. (Med særdeles Hensyn paa deres offenlige Mellemværende).
Et lidet Bidrag til Dagens Penne-Historie [i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn d. 10. og 14. November 18181].
Om Tylvten til Vedkommende.
Erklæring.1
Af VERDENS-KRØNIKEN 1817
Fortale.
INDHOLD.