Udgiver:
Gyldendalske Boghandel
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1904-1909

Indeholdte værker:

PRØVER AF SNORRO OG SAXO
Mindesang paaFædres Gravhøi.
Fortale.
Hellig Olavs sidste Dage. (Af Olavs Saga. Kap. 208-240).
Om den Gullandske Kongelinie i Danmark eller Den Danske Ynglinge-Saga. (Af Saxos 7de Bog).
Kundgjørelse fra Selskabet for de Nordiske Oldskrifters Udgivelse etc.
AF DANMARKS KRØNIKE
Fortale.
[Fortale-Rim i Saxos anden Del] (1819).
Prøver af Oversættelsen.
I [Stærkodder hos Kong Ingel].
IISigvald.
AF NORGES KONGE-KRØNIKE
Fortale.
Prøve af Oversættelsen.
Om Hakons Død og Eftermæle.
Skøgul.
SAXOS MINDE
SAXO OG SNORRO
Saxo og Snorro.
Saxe Runemester
TILLÆG.
Forord til Danmarks Krønike
Forord.
Forord til Norges Konge-Krønike
Forord.
MIN MODER
Min Moder.
NÆRINGS-SORGEN
Nærings-Sorgen.
JULE-TRÆET
Jule-Træet.
HENRIK STEFFENS
Henrik Steffens.
VAR MORTEN LUTHER EN CHRISTEN, ELLER VAR HAN EN KJÆTTER
AF BREVVEKSLING MELLEM NØRREJYLLAND OG CHRISTIANSHAVN. (1824)
NYAARS-MORGEN
Fortale.
I1
II1
III1
IV1
V1
VI1
VII1
VIII1
IX1
X1
TRØSTEBREV I SORGEN OVER KONG VALDEMAR OG HANS MÆND
Trøstebrev i SorgenoverKong Valdemar og hans Mænd.
OM GUDELIGE FORSAMLINGER
Om gudelige Forsamlinger.
THEOLOGISK MAANEDSSKRIFT
Kirke-Trøst
Kors-Banneret
PRÆDIKEN, DEN 31. JULI 1825
Niende Søndag efter Trinitatis.(Aften-Sang).I Jesu velsignede Navn!
KIRKENS GIENMÆLE
Fortale.
DEN CHRISTELIGE KAMP
Epistelen. Ephes. VI, 10-17.
OM DEN SANDE CHRISTENDOM OG OM CHRISTENDOMMENS SANDHED
Om den sande Christendom.
Om Christendommens Sandhed
EFTERSKRIFT. (1865.)
VED TUSINDAARS-FESTEN 1826
I.
II.
III.
Dansk Tedeum.
Dansk Pindse-Psalme.
INDHOLD.