Udgiver:
Gyldendalske Boghandel
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1904-1909

Indeholdte værker:

KONG HARALD OG ANSGAR
Dansk Jubel-Hilsen til Kong Frederik den Sjette.
Harald Klak.
Ansgar dvs. Æsger.
Rimbert.
Christi Kirke. (til Dana.)
OM RELIGIONS-FRIHED
Om Religions-Frihed.
Om Religions-Frihed.
OM RELIGIONS-FRIHED. (Tredie og sidste Stykke.)
Om Religions-Frihed.
SKRIBENTEN NIK. FRED. SEV. GRUNDTVIGS LITERAIRE TESTAMENTE
Fortale.
AF SØNDAGS-BOGEN
Fortale.
En glædelig Jul!1 Luk. II. 1-14.
Dagningen.1 Rom. XIII. 11-14.
Pindse er en Kirke-Fest.1 Ap. Gg. II. 1-11.
Paask e-Morgen rød en.1 Matth. XXVIII. 1-10.
AF KRØNIKE-RIIM
Fortale og Indledning.
II. Middel-Havet.
XII. Grækenland.
XX. Nero.
XXV. Folke-Vandringen.
XLII. Gustav Adolph.
XLIII. Friedrich den Eneste.
XLV. Napoleon Bonaparte.
LII. Den Christne Tro.
Paradis.
Ebræer, Græker og Romere.
Island.
CHRISTOFFER COLUMBUS
Christoffer Columbus. (Skrevet i London.)
SKAL DEN LUTHERSKE REFORMATION VIRKELIG FORTSÆTTES
Skal den Lutherske Reformation virkelig fortsættes?*
I. Om den Lutherske Reformation i den Christne Kirke selv.
II. Om den Lutherske Reformation i Kirkens Forhold til Staten.
III. Om den Lutherske Reformation i Kirkens Forhold til Skolen.
Forord.
OM DEN CLAUSENSKE INJURIE-SAG
OM DAABS-PAGTEN
NORDENS MYTOLOGI
Rim-Brev tilNordiske Paarørende.
Fortale.
Indledningen.
1. Universal-Historisk Vidskab.
2. Myther og Mythologier.
3. Nordens Kæmpe-Aand.
Fremstillingen.
Indledning.
1. Universal-Historisk Vidskab.
2. Myther og Mythologier.
3. Nordens Kæmpe-Aand.
Fremstilling.
Asa-Maal, Bjarke-Maal og Krage-Maal.
Alfader og Nornerne.
Asken Ygdrasill.
Urdas og Mimers Kilder.
Koen Ød-Humle.
Jetter og Rim-Thusser.
Vætter, Alfer og Dværge.
Aser og Vaner.
Odin, Hæner og Løder.
Balder, Høder og Vale.
Thor, Ulier og Tyr.
Brage og Idunne.
Mimer og Heimdal.
Njord og Frej.
Asynierne.
Loke og hans Afkom.
Fimbul-Vinter og Ragna-Roke.
For-Nyelsen.
Asa-Kviderne.
Hengst og Hors.
Skjoldunger, Skillinger og Ylfinger.
Hredlinger og Vægmundinger.
Volsunger og Niflunger.
Vølund.
Hervor og Hilde.
Suttungs Miød.
Ægers-Gildet.
Thorkild Adelfar.
Hakonar-Maal.
Norne-Giæst
Anmærkning.
INDHOLD.