Udgiver:
Gyldendalske Boghandel
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1904-1909

Indeholdte værker:

TIL CHRISTNE VENNER
Til Christne Venner.
GYLDEN-AARET
DEN LATINSKE STIL. (Et Skole-Program.)
NORDENS AAND
DEN DANSKE STATS-KIRKE
Forord.
Den herskende Kirke.
Fæderne-Troen.
Alter-Bog og Sogne-Baand.
Den fri Stats-Kirke.
Stats-Kirkens Uundværlighed.
Slutning.
HAVFRU-SANGEN
Havfru-Sangen.
HERRENS RØST
ER TROEN VIRKELIG EN SKOLE-SAG
TO BREVE TIL PROFESSOR SIBBERN
Aabent Brev til Professor Sibbern om Magister Lindberg og Meer.
Nok et Brev til Professor Sibbern fra N. F. S. Grundtvig.
PROFESSOR SVENN HERSLEB
DANMARKS JUBEL-FEST
Kirke-Staden.
Davids-Psalmer. *)
Guld-Brylluppet. *)
Kirkens Gylden-Aar. *)
ROMER-VISE
KIRKEN OG SKOLEN
DEN CHRISTNE KIRKE OG DEN TYDSKE THEOLOGI
TIL NORGE
FORTALE (til Nordiske Smaadigte)
MODERSMAALET
NYAARS-AFTEN
Nyaars-Aften.
AABENT BREV TIL MINE BØRN
AABENT VENNEBREV til en Engelsk Præst
FRISPROG
Forord.
Forslaget til en ny forordnet Alterbog.
Barne-Daaben.
Confirmationen.
Nadveren.
Skriftemaalel.
Brudevielse og Ligbegængelse.
Texter og Helligdage.
Collecter og andre Kirkebønner.
Psalmebogen.
Præste-Vielsen og Præste-Eden.
Bispe- og Kirke-Vielse.
Indsættelse, Landemode og Visitats.
Den gyldne Middelvei.
MIT FRISPROG OG 'DE SAAREDE HJERTER'
DET DANSKE SAMFUND
Til 18de April.
FUGLE-VISE
KIÆRMINDER til Kong Frederik den Sjettes Krands
28de Januar 1839*).
I Danske Samfund. (17. Decbr. 1839.)
I Danske Samfund. (28de Januar 1840.)
SKJALDE-BLIK paa Danmarks Stjerne
Kong Christian-Frederiks Hylding i Danske Samfund.
Nyaars-Dag (i Kirken.)
Til Maigildet (i Danske Samfund.)
TALE-FRIHEDEN
KIRKELIGE OPLYSNINGER
I. Den hellige, almindelige Kirke.
II. Daaben efter Christi Indstiftelse.
III. Det Christelige Liv som et Christus-Liv.
FRISKOLESANGEN
OM RELIGIONS-FORFØLGELSE
OM NORDENS HISTORISKE FORHOLD
Forord.
BRAGE-SNAK
Til Danmarks Dronning,Dagmar den Anden, Caroline Amalie den Første.
Indhold.
I. Persephon og Idunne.
II. Prometheus og Pandora.
III. Kronos og Kroniderne.
IV. Ygdragsil med Urda-Kilden og Mimers-Brønden.
V. Leto-Børnene og Niobe.
VI. Iris og Hermes.
VII. Idunne og Dværgene.
VIII. Balder og Kronos.
IX. Tyr og Zeus.
X. Stilstanden og Asgaards Bygning.
XI. Thors Tvekamp med Hrungner.
XII. Mjølners Atterkomst og Eftersmæk.
XIII. Demeter og Poseidon.
XIV. Den Danske Odin.
XV. Phineus og Loke.
XVI. Valhall og Folkvang.
XVII. Minerva og Heimdal.
XVIII. Hephæstos, Pallas og Artemis.
XIX. Sphinx og Balders-Baalet.
XX. Det Argonautiske, Thebanske og Trojanske Tog.
XXI. Odysseen og Island.
XXII. Den Danske Guld-Alder.
XXIII. Den Gothiske Guld-Alder.
XXIV. Skjaldre-Konsten og Suttungs-Mjøden.
XXV. Holger Danske.
Efter-Skrift til Danne-Kvinden.
INDHOLD.