Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1884

Indeholdte værker:

Forord.
Indhold.
Rettelser og Tillæg.
Rigsdalers-Sedlens Hændelser
Rigsdalers-Sedlens Hændelser*).Nr. 1.
Første Kapitel.Indledning.
Andet Kapitel.Min Fødsel og Befordring.
Tredje Kapitel.Min første Udvandring, som falder lidt Bremenfeldtsk.
Fjerde Kapitel.Kollektøren.
Riøsdalers-Sedlens Hændelser.Nr. 2.
Femte Kapitel.Landeplagen.
Sjette Kapitel.Nogle Æventyrer, ikke saa aldeles Æventrer.
Riøsdalers-Sedlens Hændelser.Nr. 3.
Syvende Kapitel.Det qvasi-oktrojerede Kompagni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ottende Kapitel.Dedikation til min Ven Hr. S... i Højbrostrædet.
Niende KapitelFortalen Nr. l, (thi det kan let stikke mig, at der kommer flere med Tiden).
Tiende Kapitel.Endnu er min Fortale ikke til Ende.
Rigsdalers-Sedlens Hændelser.Nr. 4.
Ellevte Kapitel.Prænumerationsplan paa det fjerde Oplag af dette Skrift.
Tolvte Kapitel.Levnedsbeskrivelsen.
Trettende Kapitel.Kjøbmands-Katekismussen *).
Den første Part.De ti Bud.
Det første Bud.
Det andet Bud.
Det tredje Bud.
Det fjerde Bud.
Det femte Bud.
Det sjette Bud.
Det syvende Bud.
Det ottende Bud.
Det niende Bud.
Det tiende Bud.
Den anden Part. Om Kjøbmandens tre Tros-Artikle.
Den første Artikel. Om hans Skabelse.
Den anden Artikel. Om hans Arvesynd.
Den tredje Artikel. Om Kjøbmandens Hjælpemidler.
Den tredje Port. Om Kjøbmandens syv Bønner.
Den første Bøn.
Den anden Bøn.
Den tredje Bøn!
Den fjerde Bøn.
Den femte Bøn.
Den sjette Bøn.
Den syvende Bøn.
Amen.
Fjortende Kapitel.Bevis paa Sandheden af det store Ordsprog: Sic vos non vobis fertis aratra boves.
Rigsdalers-Sedlens Hænndelser.Nr. 5.
Femtende Kapitel.Fortalen Nr. 2.
Sextende Kapitel.Forklaring over, hvad denne Fortale vil sige.
Syttende Kapitel.Fortsættelse af Levnedsbeskrivelsen.
Attende Kapitel.Hvori jeg hølder mig til Historien, uden sunderligat skeje ud.
Nittende Kapitel.Hvori alt det fortælles, som staar i den sidste Mening i det forrige Kapitel.
Rigsdalers-Sedlens Hændelser.Nr. 6.
Tyvende Kapitel.En opbyggelig Samtale.
En og tyvende Kapitel.Jeg faar en ny Herre.
To og tyvende Kapitel.Hvad Forvalterens Kone læste *)
Riøsdalers-Sedlens Hændelser.Nr. 7.
Tre og tyvende Kapitel.Forvalterens Historie.
Fire og tyvende Kapitel.Søm ikke er stort bedre end det forrige.
Fem og tyvende Kapitel.Prøver paa Junker Lapses Udenlandsreise. (Junkeren hedder Jeg i dette Kapitel.)
Sex og tyvende Kapitel.Hvori jeg hedder jeg igjen, saa længe søm Sammenhængenvil tillade det.
Rigsdalers-Sedlens Hændelser.Nr. 8.
Syv og tyvende Kapitel.Hvori der skjændes paa Boghandlm.
Otte og tyvende Kapitel.Det russiske Manuskript.
Subskriptiøns-Plan.
Riøsdalers-Sedlens Hændelser.Nr. 9.
Ri og tyvende Kapitel.Indledning til det andet Bind.
Tredivte Kapitel.De fire Species i hele og brudne Tal.
Et og tredivte Kapitel.Hvad er Oplysning?
To og tredivte Kapitel.Korrepsondancen.
Tre og tredivte Kapitel.Astronomiske Observationer.
Tillæg tilRirsdalers-Sedlens Hændeler Nr. 9.
Vexel-Kurs.
Bekjendtgjørelse.
Rigsdalers-Sedlens Hændelser.Nr. 10.
Fire og tredivte Kapitel.Fortsættelse. Aagerkarlen.
Fem og tredivte Kapitel.Nye Herskaber. En besynderlig Maade at arve paa.
Sex og tredivte Kapitel.Et nyt Lotteri.
Riøsdalers-Sedlens Hændelser.Nr. 11-13.
Syv og tredivte Kapitel.Om Trekort og Medlidenhed.
Otte og tredivte Kapitel.Akademiske Førelæsninger.
Ni og tredivte Kapitel.L'Académie des Inscriptions.
Virtuosen
Personerne:
Første Scene.
Nuden Scene.
Tredje Scene.
Fjerde Scene.
Femte Scene
Sjette Scene.
Syvende Scene.
Ottende Scene.
Niende Scene.
Tiende Scene.
Ellevte Scene
Tolvte Scene.
Trettende Scene.
Fjortende Scene.
Femtende Scene.
Sextende Scene
Syttende Scene.
Attende Scene.
Nittende Scene.
Fortale til denne anden Udgave.
Riøsdalers-Sedlens Hændelser.Nr. 14.
Et og fyrretyvende Kapitel.Begynder med Fysiognomien, og ender med Stratenrøvere.
To og fyrretyvende Kapitel.En græsselig Ulykke.
Tre og fyrretnyvende Kapitel.Om revne Ansigter, Komedier og Vattersot.
Fire og fyrretyvende Kapitel.Et Postskriptum, som ikke hører til mine Hændelser.
Fem øg fyrretyvende Kapitel.
Riøsdalers-Sedlens Hændelser.Nr. 15.
Sex og fyrretyvende Kapitel.Brev fra Jesper Bogtrykker-Dreng.
Syv og fyrretyvende Kapitel.Svar.
Otte og fyrretyvende Kapitel.Hvori Læseren vil finde et Par af line gamle Venner.
Ni og fyrretyvende Kapitel.Fragmenter angaaende det forjættede Land,hvormed følger et Landkort.
Rigsdalers-Sedlens Hændelser.Nr. 16.
Halvtredsindstyvendee Kapitel.Hvori ingen Fortsættelse følger.
Sidste Kapitel.Epilog.
Recensenten paa sit Vækstad
Forerindring.
I. Til Djævelen.
II. Til Recensenterne.
Politiquen
Dedikation i Steden for Fortale.Til Politiken.
Bilager.
Litr. A.
Litr. B.Anmærkning af Forfatteren.
De Vonner og Vanner
Persønerne.
Første Akt.
Første Scene.
Anden Scene.
Trejde Scene.
Fjerde Scene.
Femte Scene.
Sjette Scene.
Syvende Scene
Ottende Scene.
Niende Scene.
Tiende Scene.
Ellevte Scene.
Tolvte Scene.
Anden Akt.
Første Scene.
Anden Scene.
Tredje Scene.
Fjerde Scene.
Femte Scene.
Sjette Scene.
Syvende Scene.
Ottende Scene.
Niende Scene.
Tiende Scene.
Ellevte Scene.
Tolvte Scene.
Tredje Akt.
Første Scene.
Anden Scene.
Tredie Scene.
Fjerde Scene.
Femte Scene.
Sjette Scene.
Syvende Scene.
Ottende Scene.
Niende Scene.
Tiende Scene.
Ellevte Scene.
Tolvte Scene.
Trettende Scene.
Fjortende Scene.
Femtende Scene.
Sextende Scene
Syttende Scene.
Attende Scene
Nittende Scene.
Tyvende Scene
En og tyvende Scene.
To og tyvende Scene
Fjerde Akt.
Første Scene.
Anden Scene.
Tredje Scene.
Fjerde Scene.
Femte Scene.
Sjette Scene.
Syvende Scene.
Ottende Scene.
Niende Scene.
Tiende Scene.
Ellevte Scene.
Tolvte Scene.
Trettende Scene.
Femte Akt.
Første Scene
Anden Scene.
Tredje Scene.
Fjerde Scene.
Femte Scene
Sjette Scene.
Syvende Scene.
Ottende Scene.
Niende Scene.
Tiende Scene.
Ellevte Scene.
Tolvte Scene.
Trettende Scene.
Fjortende Scene.
Femtende Scene
Sextende Scene.
Politisk Dispache
Politisk Dispache.
Tillæg til den politiske Dispache.
Sprog-Granskning
Sprog-Granskning.
Den pæne Mand
Impromptu
Almindelig Folkesang
Selskabs-Sang. Den 25de September 1790
Sang indsendt fra Jagten til Gammel Kjøgegaard d. 22 Oktober 1790
Til Hr. Riegels paa hans Bryllupsdag. (1790)
Vise. 1791
Vise for Oktober 1791
Vise den 31. Januar 1792. (I Anledning af Kongens Fødselsdag d. 29. Januar)
Pyrenæer-Marsch
Vise 1792
Vise i Anledning af den W. Januar 1793. (Kronprinsens Fødselsdag)
Vise i Anledning af den 29 Januar 1793
Vise paa den bedste Faders Fødseldag, den 29. August 1793
Vise, bestemt for en Fuglekonge, den Dag, han blev afsat
Drikkevise
Marseillanernes Marsch. (Fri Oversættelse.)
Vise. (1794.)
Vise den 2. Juni 1794
Vise den 14. Juni 1794
Min politiske Omvendelse. Hymne til 'Folkevennen'
Vise den 29. August 1794
Frihed, Lighed og Venskab. Vise for det venskabelige Selskab 1794
Laterna Magica
Barnedaabs-Vise. (1795.)
Epigram
I en Venindes Stambog. (1796 eller 1797.)
Vise. Efter Kellgren. (1797.)
Vise den 5. Januar 1797
Es kann nicht so bleiben.
Vise. (Tit til Harmoniens Ros
John Ryghs Stambog, da han var bleven Foged i Saltens Fogderi i Nordlandene. (1799.)
Epigram (1)
Epigram (2)
Under Skuespiller fr. Schwarz' Portræt