Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh
Udgivelsesdato:
1897

Indeholdte værker:

Tonietta
Audiensen
De Deporterede