Udgiver:
Rosenkilde og Bagger
Udgivelsessted:
[Kbh.]
Udgivelsesdato:
1969-1971

Indeholdte værker:

INDHOLDSFORTEGNELSE
DEN PANTSATTE BONDEDRENG
Personerne i Comoedien
Den pantsatte Bonde-DrengIndledning
ACTUS I
SCEN. 1.
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5
ACTUS II
SCEN. 1
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5
SCEN. 6
SCEN. 7
SCEN. 8
ACTUS III
SCEN. 1.
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5
SCEN. 6
SCEN. 7
Den pantsatte Bonde-Dreng Noter
DET LYKKELIGE SKIBBRUD
Hoved-Personerne i Comoedien
Det lykkelige SkibbrudIndledning
ACTUS I
SCEN. 1.
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5
SCEN. 6
ACTUS II
SCEN. 1
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5
ACTUS III
SCEN. 1
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5
SCEN. 6
SCEN. 7
SCEN. 8
SCEN. 9
SCEN. 10
SCEN. 11
ACTUS IV
SCEN. 1.
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5.
SCEN. 6
SCEN. 7
SCEN. 8
SCEN. 9
SCEN. 10
ACTUS V
SCEN. 1
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5
SCEN. 6
SCEN. 7
SCEN. 8
SCEN. 9
SCEN. 10
Det lykkelige SkibbrudNoter
ERASMUS MONTANUS
Hoved-Personerne udi Comoedien
Erasmus MontanusIndledning
ACTUS I
SCEN. 1.
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5
SCEN. 6
ACTUS II
SCEN. 1.
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5
ACTUS III
SCEN. 1.
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5
SCEN. 6
ACTUS IV
SCEN. 1.
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
ACTUS V
SCEN. 1.
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5
Erasmus MontanusNoter
PERNILLES KORTE FRØIKENSTAND
Hoved-Personerne i Comoedien
Pernilles korte Frøiken-StandIndledning
ACTUS I
SCEN. 1
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5.
SCEN. 6
SCEN. 7
SCEN. 8
ACTUS II
SCEN. 1.
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5
SCEN. 6
SCEN. 7
ACTUS III
SCEN. 1
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5
SCEN. 6
SCEN. 7
Pernilles korte Frøiken-StandNoter
DE USYNLIGE
Hoved-Personerne i Comoedien
De UsynligeIndledning
ACTUS I
SCEN. 1
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5
ACTUS II
SCEN. 1
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5
SCEN. 6
ACTUS III
SCEN. 1.
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5
SCEN. 6
De Usynlige Noter
DEN STUNDESLØSE
Hoved-Personerne udi Comoedien
Den StundesløseIndledning
ACTUS I
SCEN. 1.
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5
SCEN. 6
SCEN. 7
SCEN. 8
SCEN. 9
SCEN. 10
SCEN. 11
ACTUS II
SCEN. 1
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5
SCEN. 6
SCEN. 7
SCEN. 8
SCEN. 9
SCEN. 10
ACTUS III
SCEN. 1
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5
Den Stundesløse Noter
DEN HONNETTE AMBITION
Personerne i Comoedien
Den honnette AmbitionIndledning
ACTUS I
SCEN. 1.
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5.
ACTUS II
SCEN. 1.
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5
SCEN. 6
SCEN. 7
ACTUS III
SCEN. 1.
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN 4.
SCEN. 5
SCEN. 6
SCEN. 7
Den honnette Ambition Noter
LIIGBEGIÆNGELSE
Personerne i Comoedien
Den danske Comoedies LiigbegiængelseIndledning
SCEN. 1
SCEN. 2
SCEN. 3
SCEN. 4
SCEN. 5
Den danske Comoedies LiigbegiængelseNoter