Udgiver:
Det danske Sprog- og Litteraturselskab Borgen
Udgivelsessted:
[Kbh.] [Valby]
Udgivelsesdato:
1993

Indeholdte værker:

Dagbogsoptegnelser (DK)
Om mit Kald
Epistler om et Religionsstandpunkt
Egoisme
En begavet ung Mands Dagbog
JEG
Sære og synderlige Drømme opdrømde av Jens Peter Jacobsen Anno 1868
1. Drøm
2. Drøm
3. Drøm
Hervert Sperring (DK)
Herverts Sange
Monomanie (DK)
Skoven ved Middagstid (DK)
Regnvejr i Skoven (DK)
En Arabesk (DK)
Digterliv (DK)
Der aabnes en Dør (DK)
I Seraillets Have (DK)
Rim (DK)
Faustina (DK)
Faustina Dramatisk fortalt.
1. Cap.
Alle Smaablomster trip, trip, trip (DK)
Polka (DK)
Grækenland (DK)
Det er Stævnemødets Time (DK)
Arabesk Til en Haandtegning af Michel Angelo. (DK)
Silkesko over gylden Læst! (DK)
Liglagner i Festons omkring mit Billed (DK)
Det bødes der for (DK)
Marine (DK)
Genrebillede (DK)
Cendrée og lille (DK)
Har Dagen sanket al sin Sorg (DK)
Irmelin Rose (DK)
Evig og uden Forandring (DK)
Englen Asali (DK)
Det har Seraferne (DK)
Saa standsed' og der den Blodets Strøm (DK)
Lys over Landet (DK)
Mogens (DK)
Et Skud i Taagen (DK)
To Verdener (DK)
EN SKITSE
Fra Skitsebogen (DK)
Pesten i Bergamo (DK)
Fru Fønss (DK)
Den gamle Vandpost (ET EVENTYR I MANER) (DK)
En Cactus springer ud (DK)
Efteraar
Stemninger
En Arabesk
Udlændinge
Gurresange
Wiebe Peters. KONTOUREN TIL EN ROMANFIGUR (DK)
En Rejseskildring (DK)
Doktor Faust (DK)
Fugleredernes Filosofi (DK)
Efterskrift og noter
Efterskrift
1. »Et Vendepunkt i dansk Literatur«
2. »Haabets Fattigdom«
3. »Manglen af Komposition«
4. Stilens fuldkommenhed, melankoliens dekadence
5. Herverts død
6. Sange omkring en kaktus
7. »En broget Samling Blade«
8. Lyrisk digtning
9. Grublerier og rolig iagttagelse
10. Darwinisme og romantik
11. Serafiske alger
12. Tekstforhold
13. Bibliografi
Noter
Dagbogsoptegnelser
Hervert Sperring
Mogens og andre Noveller
Mogens
Et Skud i Taagen
To Verdener
Fra Skitsebogen
Pesten i Bergamo
Fru Fønss
Udkast og forsøg
Den gamle Vandpost
En Cactus springer ud
Wiebe Peters
En Rejseerindring
Doktor Faust
Fugleredernes Filosofi
Indhold