Udgiver:
Det danske Sprog- og Litteraturselskab Borgen
Udgivelsessted:
[Kbh.] Valby
Udgivelsesdato:
1991

Indeholdte værker:

Begrebet Angest
Forord
Indledning I hvilken Forstand Overveielsens Gjenstand er en Opgave for PsychologiensInteresse, og i hvilken Forstand den efter at have været Psychologiens Opgaveog Interesse peger hen netop paa Dogmatiken.
Caput I. Angest, som Arvesyndens Forudsætning og som forklarende Arvesynden retrogradt i Retning af dens Oprindelse.
§1. Historiske Antydninger med Hensyn til Begrebet »Arvesynd«.
§2. Begrebet den første Synd
§3. Begrebet Uskyldighed
§4. Begrebet Syndefald
§5. Begrebet Angest
§6. Angest som Arvesyndens Forudsætning og som forklarende Arvesynden retrogradt i Retning af dens Oprindelse.
Caput II. Angest som Arvesynden progressivt.
§1. Objektiv Angest
§2. Subjektiv Angest
Caput III. Angest som den Synds Følge, hvilken er Syndsbevidsthedens Udeblivelse.
§1. Aandløshedens Angest
§2. Angest dialektisk bestemmet i Retning af Skjebne.
§3. Angest dialektisk i Retning af Skyld
Caput IV. Syndens Angest eller Angest som Syndens Følge i den Enkelte.
§1. Angest for det Onde.
§2. Angest for det Gode. (Det Dæmoniske.)
I. Friheden tabt somatisk-psychisk.
II. Friheden tabt pneumatisk.
Caput V Angest som frelsende ved Troen.
Indhold
Efterskrift og noter
Efterskrift
1. At læse Begrebet Angest
2. Enhed og modsætning
3. Erotik og drift
4. Uskyldighed og fuldkommenhed
5. Angstens mange ansigter
6. Synd og frihed
7. Begrebet Angest mellem fortid og fremtid
8. Manuskripter og tekstkritik
9. Litteraturliste
Bibliografier
Noter
Indhold