Udgiver:
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Borgen
Udgivelsessted:
[S.l.]
Udgivelsesdato:
1994

Indeholdte værker:

Frygt og Bæven
Forord
Stemning
I
II
III
IV
Lovtale over Abraham
Foreløbig Expectoration
Problema I Gives der en teleologisk Suspension af det Ethiske?
Problema II Gives der en absolut Pligt mod Gud?
Problema III Var det ethisk forsvarligt af Abraham, at han fortiede sit Forehavende for Sara, for Elieser, for Isaak?
Epilog
Tre opbyggelige Taler
Forord
Kjerlighed skal skjule Synders Mangfoldighed Ep l Pet.4,7-12.
Kjerlighed skal skjule Synders Mangfoldighed Ep l Pet 4,7-12
Bekræftelsen I det indvortes Menneske
Bøn!
Ep.: Ephes. 3, 13-ud.
Sygdommen til Døden
Forord
Indhold
Indgang
A. At Fortvivlelse er Sygdommen til Døden
A. Fortvivlelse er en Sygdom i Aanden, i Selvet, og kan saaledes være et Tredobbelt: fortvivlet ikke at være sig bevidst at have et Selv (uegentlig Fortvivlelse); fortvivlet ikke at ville være sig selv; fortvivlet at ville være sig selv
B. Fortvivlelses Mulighed og Virkelighed
C. Fortvivlelse er: »Sygdommen til Døden«
B. Denne Sygdoms (Fortvivlelsens) Almindelighed
C. Denne Sygdoms (Fortvivlelsens) Skikkelser
A. Fortvivlelse betragtet saaledes, at der ikke reflekteres paa, om den er bevidst eller ikke, saa der altsaa blot reflekteres paa Synthesens Momenter.
a) Fortvivlelse seet under Bestemmelsen Endelighed - Uendelighed
[x]) Uendelighedens Fortvivlelse er at mangle Endelighed
[x]) Endelighedens Fortvivlelse er at mangle Uendelighed
b) Fortvivlelse seet under Bestemmelsen Mulighed - Nødvendighed
[x]) Mulighedens Fortvivlelse er at mangle Nødvendighed
[x]) Nødvendighedens Fortvivlelse er at mangle Mulighed
B. Fortvivlelse seet under Bestemmelsen: Bevidsthed
a. Den Fortvivlelse, som er uvidende om, at den er Fortvivlelse, eller den Fortvivlede Uvidenhed om at have et Selv og et evigt Selv
b. Den Fortvivlelse, som er sig bevidst at være Fortvivlelse, som altsaa er sig bevidst at have et Selv, hvori der dog er noget Evigt, og nu enten fortvivlet ikke vil være sig selv, eller fortvivlet vil være sig selv
[x]) Fortvivlet ikke at ville være sig selv, Svaghedens Fortvivlelse
1) Fortvivlelse over det Jordiske eller over noget Jordisk
2) Fortvivlelse om det Evige eller over sig selv
[x]) Den Fortvivlelse, fortvivlet at ville være sig selv, Trods
A.
Fortvivlelse er Synden
Første Kapitel Gradationerne i Bevidstheden om Selvet (Bestemmelsen: for Gud)
Tillæg At Definitionen paa Synd har Forargelsens Mulighed i sig; en almindelig Bemærkning om Forargelse
Andet Capitel Den socratiske Definition af Synd
Tredie Capitel At Synden ikke er en Negation, men en Position
Tillæg til A Men bliver saa ikke i en vis Forstand Synd en stor Sjeldenhed? (Moralen)
B.
Syndens Fortsættelse
A. Den Synd at fortvivle over sin Synd
B. Den Synd at fortvivle om* Syndernes Forladelse (Forargelse)
C. Den Synd, at opgive Christendommen modo ponendo, at erklære den for Usandhed
Ypperstepræsten - Tolderen - Synderinden
Forord
I. Hebr.IV, 15
Bøn
II. Luc. XVIII, 13
Bøn
III. Luc. VII, 47
Bøn
Efterskrift og noter
Efterskrift
1. At læse Frygt og Bæven
2. Tro og frihed
3. Abraham alene i verden
4. At få Isak igen
5. De pseudonyme skrifter og talerne i eget navn
6. At læse Sygdommen til Døden
7. Det ubevidste
8. Mellem himmel og jord
9. Kierkegaard mellem fortid og fremtid
10. Manuskripter og tekstkritik
11. Litteraturliste
Bibliografier
12. TillægNy »Frygt og Bæven«
Noter
Frygt og Bæven
Tre opbyggelige Taler
Sygdommen til Døden
»Ypperstepræsten...«
Indhold