Udgiver:
Munksgaard
Udgivelsessted:
Kbh
Udgivelsesdato:
1939-74.

Indeholdte værker:

INDHOLD
PRINCIPPER FOR TEKSTREDAKTIONEN
Sæbye-gaards KoeKlage 1665
Sæbye=gaards KoeKlage
Grafskrifft.
Binde-brev om Morten-Gaas
Gravskrift over dend plukkede Mortens Gaas
Om 2 Kaponer, skikkede til en barsel-kvinde
Hr Karsten Hansens Atkes Afskeed fra Løve=Herridt 1669
Næfve-tuud og Knud her-ud
Giet hvis ønske
Chrysillis
Candida
Kingos Svar paa Jacob Worms Kalotvise
Mindedigt over Kong Davids naadige tanker og dom over Simei
Mindedigt over Caspar Christopher-Søn Schøller 1661
Mindedigt over Anna Rasmusdatter Schøllers 1669
Mindedigt over Caspar Bartholin 1670
Mindedigt over Sophia Sehested g.m. Peter Reezt 1670
Mindedigt over Elisabeth Høeg 1672
Mindedigt over Peter Reezt 1674
Mindedigt over Susanna Worm, g. m. Henrich Borneman 1674
Mindedigt over Helvig Didrichs Daatter Draguns, g. m. Karsten Atke
Gravskrift over Helvig Didrichs Daatter Draguns, g. m. Karsten Atke 1674
Mindedigt over Maren Bering 1675
Mindedigt over Frederich Thuressøn 1675
Mindedigt over Johan Wandall 1675
Mindedigt over Susanna Christophers-Daatter Tønder g. m. Eiler Schøller 1675
Mindedigt over Vitus Bering 1675
Mindedigt over Christen Caspersøn Schøller 1677
Mindedigt over Kirsten Lindenov, g. m. Erich Banner 1678
I. Tilbørlig ok Evig Æres Minde, ofver dend Høj-Ædele ok Velbaarne Frues, Fru Kirsten Lindenovs, Hans Excellences, dendHøj-Ædle ok Velbaarne Herres, Her Erich Banners til Orregaard, Ridder, Kongl. Maytz højbetroode Gehejme Raad, etc. etc. hans Dydefulde ok yndige HUS FRUE, Hendes uformoodelige, dog meget Salige dødelige afgang. ((daggert) 26. Sept. 1678).
II.
III. Ofver-Skriften paa Denne Sal. Frues Lig-Kiste.
Mindedigt over Magdalena Hussman, g.m. Andreas Gunther 1683
Mindedigt over Lauridtz Lindenow m.fl. 1690
Mindedigt over Oluf Borck (i Susanne Worms Navn) 1690
Gravskrift over Oluf Borck (i Susanne Worms Navn) 1690
Mindedigt over Sophia Amalia Levenhielm, g.m. Friderich Gedde
Gravskrift over Hans Kingo 1671
Gravskrift over Coort Adelaer 1675
Gravskrift over Hans Atke 1675
Gravskrift over Thomas Bartholin og Rasmus Winding
Gravskrift over Henrik Bielcke 1683
Gravskrift over Drude Worm 1685
Gravskrift over Anna Staphrophschy Enke efter Christen Lyxdorf 1689
Gravskrift over Rasmus Schiøller 1690
Gravskrift over Christian Schøller 1693
Gravskrift over Biskop Bagger 1693
Gravskrift over Christopher Balsløv 1693
Gravskrift over Johanne Lavridsdaatter, g. m. Thomas Kingo 1694
Gravskrift over Ellen Testrup 1694
Gravskrift over Caspar Henrich Eggers 1696
Gravskrift over Anna Schøller g. m. Povel Eggers 1698
Gravskrift over Christen Schøller 1698
Gravskrift over Marcus Giøe 1698
Gravskrift over Hans Løwenhielm 1699
Gravskrift over Christian Gyldenløve 1703
Æresvers under Anna Rasmusdatter Schøllers portræt 1669
Æresvers under Elisabeth Høgs portræt 1672
Æresvers under Christen Schøllers portræt 1677
Æresvers under Chr. V's portræt i Danske Lov 1683
Æresvers under Ambrosius Hardenbechs portræt 1685
Æresvers under Dorthe Engelbretsdatters portræt 1685
Æresvers under Søster Worm, Enke efter Erik Torms portræt 1685
Æresvers under Gertrud Iserbergs portræt 1687
Æresvers under Chr. V's portræt i Norske Lov 1687
Æresvers under Jens Eriksen Westengaards portræt 1689
Æresvers under Jacob Bircherods portræt 1688
Æresvers under Elsebeth Scheffers portræt 1690
Æresvers under Christen Lodbergs portræt 1693
Æresvers under Catharina Hemmers portræt 1694
Æresvers under Edward Kruses portræt 1695
Æresvers under Niels Juels portræt (1696-97?)
Æresvers under Hans Løwenhielms portræt 1699
Æresvers under Henrik Gerners portræt 1700
Under Anders Sørensen Vedels portræt
Æresvers til J. S. Sehestedt, Dydernis Prøvesteen 1671
Æresvers til Willads Nielsøn, Himmeriges Barnemoder 1671
Æresvers til J. Brunsmand, Aandelig Siunge-Lyst 1676
Klinge-Digt til J. Brunsmand, Aandelig Siunge-Lyst 1676
Æresvers til Jens Pedersøn, Nye Sange 1684
Æresvers til Dorthe Engelbretsdatters Siælens Taare-Offer 1685
Æresvers til Friederich Brandts tyske Overs. af Sjungekoret 1685
Indskrift paa Kalk og Disk i Slangerup Kirke 1672
Indskrift paa Lysekrone i Slangerup Kirke
Indskrift paa Lysekrone i Lellinge Kirke
Indskrift paa Altertavle i Lellinge Kirke
Indskrift paa Altertavle i Lidemark Kirke
Indskrift paa Tavle med Daabsrelief i Lyngby Kirke
Indskrift paa Klokke i Snoldelev Kirke 1687
Indskrift paa Klokke i Lellinge Kirke 1690
Indskrift paa Klokke i Stenlille Kirke 1690
Indskrift paa Klokke i Rudkøbing Kirke 1693
Indskrift paa Klokke i Marslev Kirke
Indskrift pa Blokken ved Christianhavns Kirke
Paa en Fattigblok ved Skibsbroen i Faaborg
Udgang.
Indgang.
Indskrift paa dend store Knap paa St. Knuds Spir 1694
Overskrift til Kiøbenhafns Byting 1688
1. Loven.
2. Dommere.
3. Sag-voldere.
4. Vidne.
5. Procuratorer.
Bryllupsdigt til Bolle Lyxdorff og Jytta Bering 1671
Bryllupsdigt til Henrich Bomeman og Anna Worm 1672
Mølle Borups Velkom til N. P. Brinck og Maren Christensdatter 1675
Bryllupsdigt til Bolle Lyxdorff og Frederike Amalie Adeler 1685
Bryllupsdigt til Sophia Amalia Moth og Powel Eggertz 1699
Bryllupsdigt til Fr. Rostgaard og Conradina Rewenfeld 1703
Et Tillæg Fra en gammel Tienner af Parnasso.
Til et Gudbarn 1681
Til dend nyekomne Jfr. Barbara Helena Schøller 1686
Fynske Mercurius (til Lyxdorff) 1684
Bindebrev til Birgitte Baltzlov 1689
Fødselsdagsønske til Ole Borch (i Susanne Worms Navn) 1689
Nytaarsønske til Grev Reventlou 1699
Nytaarsønske til Grev Reventlou 1703
Anna Fynboes (Eller gemeenlig kaldet Titus Bulches) hendes schutzmaal
Paa Uldrich Frderich Gyldenlews Sundhed 1686
Paa Æsken med Ole Borchs Sten 1690
I Eksemplarer af Vinterparten 1692
Med en Ligprædiken til Mette Sophie Krabbe 1694
Lever-Riim over Borde til Schøllerts
Fastelavnsvers til Magister Stoud
Om Dværgen, Grev Hans
Om Snustobak