Udgiver:
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Borgen
Udgivelsessted:
[Kbh.] [Valby]
Udgivelsesdato:
1995

Indeholdte værker:

Jord
Vor Moder Jord
Sommermorgen
Ved Vinduet
Hymne
Solsangen
Sommer
Tilfældighed
Middagshvile
Før Daggry
Torden
Augustnat
Baalet
Sagn
Det grønne Foraar
Jeg drømte
Spillemanden
Nornerne
Aften
Højsang
Vintermorgen
En tungsindig Sommermidnat -
Pan
O Livets Mester!
Foraarsmorgen
Middag
Dagene
Strandvalmue
Vinternat
Vesterhavet
Maj
Stille Midnat
Ved Fjorden
Eftersommer
Staden i Østerled
I Cirkus
Reformatoren
Nabostjerner
Jens Højby
Jesper Plovmand
Vi bygger
Bryllupsviser
I
II
III
Under Lindene paa Engen
Kræ-Tammesen
Kræ-Tammesen i Morgenstemning
Kræ-Tammesen og Bordbønnen
Kræ-Tammesen fæster Pige
Kræ-Tammesen i Vorherres Haand
Det Fjerne
Drift
Aftensolen
Vaardagen
Jorden
Saa fik vi Sommer i Riget
Sommeraften
Graavejr
En Løvfaldsdag
Stormfuld Vinternat
Vintermiddag
Hvidenæs
Danmark
Barnet
Tyngden og Floden
Pigens Morgen
Walther von der Vogelweide
Tidernes Sang
Bakker og Bølger
En Dag
Maaneskin
Tordenbygen
Nordenvinden
August
Morgenbadet
Hymne til Skibet
Aaret i Danmark
Tiden
Stjernenatten
Jørgen Brønlund
Bjørnstjerne Bjørnson
Solskin i en Stue
De fire Aarstider
Virkeligheden
Stormnat
Jylland
En Moder
I
II
III
IV
V
VI
RUBÁIYÁT
Indledning
IOM OMAR
IIOM FITZGERALD
IIIOM RUBÁIYÁT
Rubáiyát af Omar Khayyám
Noter
Efterskrift
1. Baggrund
2. Viden og væren
3. Virkeligheden
4. Driftens nu
5. Solhymner
6. Nu og evighed
7. Det kommer altsammen, snart har det været
8. Tilblivelse og modtagelse
9. Receptionen
10. Klassikeren
11. Litteratur
12. Manuskripterne og teksten
Noter
Jord
Vor Moder Jord
Sommermorgen
Ved Vinduet
Hymne
Solsangen
Sommer
Tilfældighed
Middagshvile
Før Daggry
Torden
Augustnat
Baalet
Sagn
Det grønne Foraar
Jeg drømte
Spillemanden
Nornerne
Aften
Højsang
Vintermorgen
En tungsindig Sommer midnat -
Pan
O Livets Mester!
Foraarsmorgen
Middag
Dagene
Strandvalmue
Vinternat
Vesterhavet
Maj
Stille Midnat
Ved Fjorden
Eftersommer
Staden i ÷sterled
I Cirkus
Reformatoren
Nabostjerner
Jens Højby
Jesper Plovmand
Vi bygger
Bryllupsviser
Under Lindene paa Engen
Kræ-Tammesen
Kjræ-Tamrnesen i Morgenstemning
Kristen Thomsen i morgenstemning
Kræ-Tammesen og Bordbønnen
Kristen Thomsen og bordbønnen
Kræ-Tammesen fæster Pige
Kristen Thomsen fæster pige
Kjræ-Tammesen i Vorherres Haand
Kristen Thomsen i Vorherres hånd
Det Fjerne
Drift
Aftensolen
Vaardagen
Jorden
Saa fik vi Sommer i Riget
Sommeraften
Graavejr
En Løvfaldsdag
Stormfuld Vinternat
Vintermiddag
Hvidenæs
Danmark
Barnet
Tyngden og Floden
Pigens Morgen
Walther von der Vogelweide
Tidernes Sang
Bakker og Bølger
En Dag
Maaneskin
Tordenbygen
Nordenvinden
August
Morgenbadet
Hymne til Skibet
Aaret i Danmark
Tiden
Stjernenatten
Jørgen Brønlund
Bjørnstjerne Bjørnson
Solskin i en Stue
De fire Aarstider
Virkeligheden
Stormnat
Jylland
En Moder
Rubàiyàt. Af Omar Khayyàm
Indhold