Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1909

Indeholdte værker:

UDGIVERENS FORORD
INDLEDNING
I.
Er du en Gud, saa frels mig!
II.
III.
IV.
V.
LITTERATUR OM PALUDAN-MÜLLER
DANDSERINDEN (1831)
FØRSTE SANG
ANDEN SANG
TREDIE SANG
AMOR OG PSYCHE ET MYTHOLOGISK DRAMA (1833)
PERSONER
FØRSTE ACT
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
TREDIE SCENE
FJERDE SCENE
FEMTE SCENE
ANDEN ACT
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
TREDIE SCENE
FJERDE SCENE
FEMTE SCENE
SJETTE SCENE
SYVENDE SCENE
OTTENDE SCENE
NIENDE SCENE
TIENDE SCENE
ELLEVTE SCENE
TREDIE ACT
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
TREDIE SCENE
FJERDE SCENE
FEMTE SCENE
SJETTE SCENE
SYVENDE SCENE
FJERDE ACT
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
TREDIE SCENE
FEMTE ACT
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
TREDIE SCENE
FJERDE SCENE
LUCIFERS FALD (1834)
GRAVLÆGNING (1835)
PERLEN (1836)
ST. HELENA (1837)
DEN OTTENDE KONST(1837)
DANDSEMUSIK (1837)
NATTEVAGT (1837)
GJENSYN (1838)
GREVENS DØD (1838)
TILBAGEFALD (1838)
BELLA DONNA (1838)
BILLEDET (1838)
DEN HEDENFARNE (1838)
VESTALINDEN (1838)
SLAVEN (1838)
VENUS ET DRAMATISK DIGT (1841)
PERSONER
FØRSTE ACT
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
TREDIE SCENE
FJERDE SCENE
FEMTE SCENE
SJETTE SCENE
SYVENDE SCENE
OTTENDE SCENE
ANDEN ACT
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
TREDIE SCENE
FJERDE SCENE
FEMTE SCENE
SJETTE SCENE
TREDIE ACT
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
TREDIE SCENE
FJERDE SCENE
FEMTE SCENE
SJETTE SCENE
SYVENDE SCENE
OTTENDE SCENE
FJERDE ACT
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
TREDIE SCENE
FJERDE SCENE
FEMTE SCENE
SJETTE SCENE
SYVENDE SCENE
FEMTE ACT
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
TREDIE SCENE
HERTHA HOLSTEIN (1843)
DRYADEN ET DRAMATISK DIGT (1844)
PERSONER
FØRSTE ACT
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
TREDIE SCENE
FJERDE SCENE
ANDEN ACT
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
TITHON ET DRAMATISK DIGT (1844)
PERSONER
FØRSTE ACT
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
TREDIE SCENE
FJERDE SCENE
FEMTE SCENE
SJETTE SCENE
SYVENDE SCENE
ANDEN ACT
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
TREDIE SCENE
FJERDE SCENE
FEMTE SCENE
SJETTE SCENE
TREDIE ACT
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
TREDIE SCENE
FJERDE SCENE.
FEMTE SCENE
SJETTE SCENE
FJERDE ACT
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
TREDIE SCENE
FJERDE SCENE
FEMTE SCENE
FEMTE ACT
FØRSTE SCENE
ANDEN SCENE
TREDIE SCENE
FJERDE SCENE
ABELS DØD(1844)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
KOMMENTAR
DANDSERINDEN
AMOR OG PSYCHE.
LUCIFERS FALD
GRAVLÆGNING
PERLEN
ST. HELENA
DEN OTTENDE KONST
DANDSEMUSIK
NATTEVAGT
GJENSYN
GREVENS DØD
TILBAGEFALD
BELLA DONNA
BILLEDET
DEN HEDENFARNE
VESTALINDEN
SLAVEN
VENUS
HERTHA HOLSTEIN
DRYADEN
Dryadens Bryllup. Dramatisk Digt i to Acter, frit efter Paludan-Müller.
Personerne.
Første Act.
Første Scene.
Anden Scene.
Anden Act.
Første Scene.
Anden Scene.
TITHON
Literatur. "Tithon", dramatisk Digt af Paludan-Müller.
Personerne.
1ste Act.
1ste Scene.
2den Scene.
2den Act. Ætherriget.
1ste Scene
2den Scene.
3die Scene.
3die Act.
4de Act.
5te Act. Ætherriget.
ABELS DØD
PALUDAN-MÜLLERS FORTALER OG EFTERSKRIFTER TIL DE AF HAM BESØRGEDE SAMLINGER, HVORFRA ARBEJDER ER OPTAGNE I NÆRVÆRENDE BIND.
Ungdomsarbeider. Revideret Udgave. 1847.
Samme Bog. 2den reviderede Udgave. 1854.
Ungdomsskrifter. 2den Samling. Revideret Udgave. 1859.
Samme Bog. 2den reviderede Udgave. 1870.
Mythologiske Digte. 2den reviderede Udgave. 1857.
INDHOLD AF 1ste BIND.