Ploug, Carl, "1849", fra Samlede Digte, Kbh, 1876, s. 182,