Ploug, Carl, "1848", fra Samlede Digte, Kbh, 1876, s. 344,