Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1895

Indeholdte værker:

INDHOLD AF ANDEN DEEL.
Billedtexter 1 - 3 (I)
Overraskelse
Betids
Patient
En Valplads.
Hugormen.
Pigen ved Brønden.
I Schweiz.
Sejrs-Bud.
Paradisets Fugle.
En Længsel.
Jakob i Hebron.
Judith. Et bibelsk Heltedigt i ni Sange.
Bønnen.
Takken.
Peters Befrielse.
Areopagos.
Bosporos.
Ved Tanganika-Søen.
Missions-Psalme.
Paaskemorgen.
Det ubekjendte Land.
Snestorm i Maj.
Til Overvejelse.
Sønderjydens Sang.
Foraars-Gry.
Opfarten til Upsal.
Ved Dannemora.
Til Nordens Ungdom.
Fjeld og Dal.
Frembrud.
Ved Kysthospitalets Indvielse.
Ved Emmaus-Kirkens Indvielse.
Stævns.
Mindesange.
Frederik Hammerich
H. N. Clausen
Frederik Paludan-Müller
Ved Aften.
Vinter og Vaar.
Drot og Folk.
Nattergalen.
Billedtexter 1 - 5.
Nisse-Frieri
Hund og Krage.
Tamt og vildt.
Naar jeg bli'r stor.
Pigen med Katten.
Møllen og Kirken.
I Høst.
Korn i Hus.
Ved Allehelgenstid.
Vierwaldstädter-Søen.
Kamar.
Fest-Sange.
Til H. C. Andersen. [Et Leve for Helten af anden April]
Ved Indvielsen af N. Zahles Skoler.
Ved Præsten P. A. Fengers Embeds-Jubilæum.
Til Santal-Missionæren H. P. Børresen.
Mumie-Kornet.
Spørgsmaal.
Den trange Vej.
Gjertrud Rask.
Glem og husk!
Effata!
Træet og Grenene.
Bethanien.
Asenindens Føl.
Røveren paa Korset.
Vasen.
Spirerne.
Præstevalget.
Vinterens Begravelse.
Et Møde i Rom.
For Kjøbenhavns Universitet.
For Studenterne.
Ved Promotionsfesten.
Theologien.
Retsvidenskaben.
Lægevidenskaben.
Filosofien.
Naturvidenskaben.
Slutnings-Kor.
Sverig-Norges Universiteter.
Ved Studenter-Sangforeningens Fest.
Ved Indvielsen af Fredericias nye Skolebygning.
Danmark. Foraaret 1879.
Paragraf 5.
Carl Ploug.
C. Hostrup.
Ved Helligaands-Kirkens Fornyelse.
Til H. L. Martensen.
Mindesange.
Rudolf Frimodt
Gotfred Benjamin Rode
Peter Arnold Heise
Maanebroen.
Hvad hjalp det mig
Christus-Troen.
Bøn og Arbejd!
Kjærlighed.
Matthæus.
Paulus i Cæsarea.
Ydre Mission.
Indre Mission.
Spejling.
Foraar begynder.
Børn.
Af en Opera.
Laugenes Fanetog
Sang. [Jeg fanged engang en ædel Falk]
I Kongens Kjøkken.
Fyens Hegn.
Uglen og Smaafuglene.
Mit Piletræ.
Herodes' Død.
I Bergen.
Mand overbord.
Luther i Worms.
De tvende Taarne.
Hans Kryger.
Steen Steensen Blicher.
N. F. S. Grundtvig.
Foraar. Variationer over et gammelt Thema.
Bebudelse
Vaagnende Vaar.
Visne Blade.
Vindenes Værk.
Gaaet ud.
Forvandling.
Vaarens Fylde.
Hvad Tiden fordrer.
Hvem er Han?
Derfor!
Salvingen i Bethania.
Mindesange.
Martin Hammerich
H. L. Martensen
Ved Afdækning af Mindestenen for Enkedronning Caroline Amalie
Ved N. F. S. Grundtvigs Hundredaarsfest i Udby.
Ved Missionshuset 'Bethanias' Indvielse.
Tyendeliv.
Tro og Gjerning.
Under fremmed Navn.
Pløjetid.
Fra Aarets Tider 1 - 5.
Koldt Foraar.
Somrens Farvel.
Ved Juletid. [Den hvide Snee har lagt sig]
Efter Snestorm.
Skovens Saga.
Til Kong Christian IX.
For Danmark.
Til Kongen.
Festsange.
For Universitetet.
Ved Velgjørenheds-Selskabets Skoles Jubilæum.
Forlæggernes Skaal. Ved Nordisk Boghandler-Møde.
Billedtexter 1 - 3 (II)
Ubudne Gjæster.
Tiggeri.
Dørvogteren.
Rejsebrev