Richardt, Chr., "1787 - 1887. Ved Borgerdyd-Skolernes Jubelfest.", fra Samlede Digte. Tredje Deel., Kbh., 1895, s. 134,