Udgiver:
Det danske Sprog- og Litteraturselskab C.A. Reitzel
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
2001

Indeholdte værker:

Mindesang den anden April 1804
Cantate opført ved den aarlige Prarmie-Uddeling i det Schovboeske Institut i October 1804
Til Lykken og Nøisomheden
Den østerlandske Pige
Apologie [1805]
Oldtid og Nytid
Cantate til den 28 og 29 Januar
Hymne [Blus op til Morgenrøde,]
Sonnetter [1805]
Til Nemesis
Vedbendet
I en baiersk Kirke 1797
Menneskebanen
Udsigt over Arnodalen fra Apenninerne. 1799
Til Egeria
Den større Achill. I en Ruin
Phantasos's Rige
Den grønne Ridder
Den lille Fugl
Martsfiolen
Til Seraphine [Med fugtig Purpurvinge stiger]
Elskovsridderen. Romanze
Elskov og Andagt
Til Naturen (I Juni 1804)
Nattesuk. (Efter Luis de Leon)
Seranade. (Guerras civiles de Granada, cap. VI)
Digterløvte
Vahls Død
Sang den 28de Januar 1805
B. Anker
Rosenmøen
Sommerfuglen og Blomsten
Blik i Fremtiden
Paakaldelsen. Den 31te Julii 1806
An die Grossfürstin von Russland, Maria Paulowna
Krigssangen for den danske Hær
Danesang 1807
Sang ved Koncerter
Nye Digte, 1808
Aanden og Sjælen
Musens Fødsel. En Mythus
Roserne. En Legende
Jomfruen og Guden
Til en ung Digter
Det højere Liv
Til den naturlige Sangerinde
Frossen
Forvandlingerne
Lina
Krandsen
Til Helbredelsen
Det Eene
Nattergalen og Natviolen
Ridder Edvard
Til Hjertet [Hjerte, hvad omspænder dig?]
Den Tilkommende
Aftenrøden
Myrtegreenen
Tidens Sejer
Camoens
Liljen og Dugdraaben
Ved et Æbletræ, som i Sept. 1804 paa eengang bar Frugter og Blomster
De tvende Draaber
Den unge Digters Klage
Ved Seraphines Fod
Trækfuglen. 31 Marts 1805
Tiderne
Sonnetkrands
Hymne til Vandet
Til Søvnen, efter tre Døgns fuldkomne Søvnløshed (1807)
Elskovsbaalet
Til Vaaren
Til Lidelsens Charis
Til Septembermaaned, 1804
Den røvede Brud
Vaaren [End Vinteren sit Hoved løfter]
Til Musen [Atter vinker du mig]
Soldatersang paa Marschen
Stiernelil
Til min Søster. 3 Febr. 1084
Blomsterne [I Dannerkongens yndefulde Have]
Til Bagtaleren
Opmuntring
Dueposten
Kong Hadding
Til de Døde
Den Døende. 1805
Ludvig Staffeldt
Blomsten [Der staaer en Blomst ved den klare Søe,]
Jesus Christus. Et Oratorium
Til Musen [Forræderiske Muse]
I en Dryppesteengrotte [Rundt i Phantastisk]
I en bajersk Kirke
Til Marchesa M.
I et forfaldet Nonnekloster
Wörlitz
Ved et Madonnabilled
Til Scirokko
I en forfalden Nonneklosterkirke
I en Dryppesteengrotte [Her, hvor Grottens Dug]
Billingtons Sang
Den Mediceiske Venus
I en Dryppesteengrotte med et Naturtempel
Den Venetianske Regatte
Lorenz Medices. I den tilforn mediceiske Villa Careggi
Genua
I en Dryppesteenhule
Ved den russiske Hærs Ankomst til Italien, 1800
Til den franske Republik, da den umiddelbar stødte an mod Ruslands Interesse, 1798
Til Pofloden
Til den galliske Jomfru
Reisen
Apotheose
Eumeniderne
Til Marina
Elskovs Forgudelse
I Værelset
Min Luna
Manden. et in Arcadia ego
Forskjel
Chrystallisation
Synerne
I Dantes Helvede
Drømmen
Blik mod Vesten
Evig Nat
Til det Grotteskes Genius
Fuldendelse
Dobbelt Tartarus
Ligen
Nektaræblerne
den cypriske Sø
Digterværdigheden
Til Latter
Det Guddommelige
Ved en forgalden Ridderborg i Böhmen
Synelsen
Det forrige Venedig
Til Graasens Najas
Fortvivelsens Latter
Springvandet
Wiegenlied für die Königin von Dänemark
Achnsucht der Natur
An Theodora [Ich denke dein]
An Dora
An Theodora [Der Frühling kommt]
An Theodora [Wie oft wollt'es]
An die Kronprinzessin von Dännemark, nach Ihrer Confirmation in der Schlosskirche zu Kiel, am 9ten October 1809
Im Herbst
An Cölestine. Sonnett
Dem Könige, bei der Rückkehr von Wien, die Stadt Schleswig
Til et vissent Løv, som faldt i Digterens Barm
Erindring og Haab [Du blege Pige]
Das Blümlein
In der Försterwohnung
An Herrn von A. mit meinen dänischen Gedichten
Episten, an H. (Wien, 1799)
Lebensbahn. Sonett
An die Genesung. Sonett
Trachten. Sonett
An die Phantasie. Sonett
Im Wintergarten. Sonett
An Friedericke Brun. Sonett
Letzte Liebe. Sonett
Menschenloos. Sonett
Die Herbstrose. Sonett
Reseda. Sonett
Selbstprüfung. Zwei Sonette
Der Tod. Sonett
Geistergesang [Saussend, saussend fliege wir]
Geistergesang [Freudig, freudig fliegen wir
Am Abend: die Sichtbarket fliegt
Trost
Ersatz
Vorgenuss
Todesweihe. Sonnet
Die Wehmuth
Herbstgefühl. Sonnett
An Isis
Könnt' ich, ach! die Zweifel ferne Schrecken
Was dem Fernen, wie ein Geist, begegnet
Friheden [Ikkun der hvor Jordens Love grunde]
Dort wo menschliche Gesetze gründen
Den Forladte
Gienfødsel
Advarsel
Til Musen [Du som til de lykkelige Ø'r]
Danaidekarret
Gienfærdene
Til Genien
Schwanengesang. Sonnett
Blick in den Himmel. Sonnett
Lebensphilosophie. Sonnett
Der Ruf. Sonnet
An die Wehmuth. Elegie
An- [O Du, an Geist Athens Aspasia]
Das Gefolge
Wehmüthig blick ich von umstürmten Strande
Das Opfer
2. Die Nacht
Der Verklärung
Hymne an Isis
Abwesenheit
Kränze haut mit blutgetränktem Schwerte
Lykkens Yndling den Fortrængte flyer
Tidt misunder jeg den, som styrer unøisomme Ønsker
En hellig Iver brænder i min Barm
Med Blidhed praler du, nedsiunkne Folk
Fierne Lande, mange Folkeslag
abschied von der Leine bei Göttingen
An Klopstock. Hamburg im May 1793
Gruss an den Sund
Phantasei. Sonnet
Todtenfeier
Die Zwote Freude
An das Glück
Menneskehedens Bane
Hist, hvor Britten, hegnet ind med Baand
Olympos
En hellig Familie. Af Naturen
Isistemplet. I en Dryppesteengroyye der forestillede et Tempel
Vanvids Rige. I en Dryppesteengrotte
Indvielse. I en Dryppesteengrotte i Ungarn
Langt fra dig som Fred og Fylde hegner
Communication
Lynet
Der Meister des Stiftgebäudes bei Klosterneuburg
O jeg føler det, en evig Kiede
Auf ei. Tasse
I et Dødecapell i München
Til Italien. Efter Filicaja
Den Fremmede. I en Sygdom i Venedig i April 1798
Svanesang. Da jeg var syg i Venedig
Sandhed paa min Steen da skrive skal
En carholsk Kirke. Efter Naturen
Piedestallen
Ved Alexanders Buste
Boboli. i Enden af December 1798
Ritratto de Nicoletta Durazzo
2. Til Therese
Fuldendelse. I Baumanns Hule
Ved Slutningsscenen af Romeo og Julia
Minde eller Anelse? Til Billington
Titanen. i Genua, kort førend min Hiemreises Tiltrædelse
Pryden
Svar, hvorpaa du saaledes monne pukke
Til Modgang
Indskrift
Gesang für de Kronprinzessin von Dännemark zu singen an der Wiege [Heissersehnter, hold und zart]
Dykkeren
Til Grev Schulin, paa hans Fødselsdag
A Mr. B. d'Anker avec un Exemplaire de mes Vers danois
An Rumohr. In einem Exemplar meiner Gedichte f¨r seine Bibliothek
An Reinhold. In einem Exemplar meiner dänischen Gedichte
Alt var en Blomst
Foden paa ujevne Jord og Øret mod Høiden opløftet
Sødere Figenen bliver, naar Ormen begiærligt den stikker
Det elegiske Metrum
Lykke er kun en Drøm, saaledes os lære de Vise
Da Jorden end var ung og skiøn
Op! til, hvad jeg synge vil
Ensomhed
Tilæ Grev H. da han reiste til Paris (1804)
Til Vinteren [Svøbt i hvirvlet Orkan]
Opmuntring [Gjennem Storm og Bølger frem]
Paa Frue Oldenburg's Fødselsdag
Jägerlied
An die entfernte Geliebte
Min Fødselsdag. 31 Marts 1805
Til G. H. Olsen
Ved Ludvig Staffeldts Grav
I Himlens Glands, i Jordens Dug jeg staaer
Sang d. 4 Januar i Kiel Frøken D.....s Fødselsdag
Til * * * /: I Friboes Navn, formod. til Frøk. H.........:/
I et Exemplar af Teschenbuch der Liebe u. Ferundschaft gewidmet, für 1807. som L..... forærede til Frøken v. d. M. i Kiel
Gesang zu singen am 28 Jänner, 1807. (in Neustadt)
Rekrutengesang bei der Ankunft in Dännemark
I L. eller S. Navn paa Frøken v. d. M. Fødselsdag
An die Frau von Ahl...... (in F.Nahmen)
An - mit den ersten Veilchen
Fräulein An Elisa
Sænk din Lue, o Dag! gaae ned i den Herligheds Purpur
Den aldrende Landmann
Digteren -
Dialog einer Heiligen u. das Echo:
Til Else
Til Musen [Du lovede mig Lykke]
Gesang am 28 u. 29 Jänner, 1808. ges. in Rendsburg
Aux François
Envoi (à une Dame avant départ avec son ...)
Prometheus
Jeg Morgenrøder ved min Tinding hefter
Til Seraphine [Lad i din heede Ild mig svinde]
An Henriette Mass bei ihrer Abreise von Copenhagen
Zum 28sten October, 1814, während der Regentschaft der Königin
1. Grabsschrift auf den Kammerherr v. Schmeider
2. Grabsschrift auf den Generallieutenant v. Köppern
3. Grabsschrift auf den Kanzler Krück
Vier Lebensstufen
Rückblick
Den yderste Dag
An den Grafen zu Kämnitz bey dessen Rückkehr nach Wien
Denkmal der Gräfin Charlotte von Schimmelmann
Heideröschen
Komm an mein Hertz, erbarmungswürdger Mann
Was deutet mir des Freundes nasser Blick
Die Blumen
Saa ærer Digteren! en himmelsk Magt
I Rosenblade falder Solen af
Til Fuldendelse Naturen ilte
Skaal for Torwaldsen i Sleawig paa hans Reise til Kbhvn.
Wie eine Jaspiskuppel glänzt
Im Osten glimmt die zarte Frühe
Die Angst, die mich umfängt
Wie Einigst du die Liebe mit der Pflicht
Schau's, ihr Männer u. Weiberlein
Zur Erwiederung auf nur die prosaische Frucht
Om Novbr. 23
Der Königin von Dännemark, bei ihrem Aufenthalte auf Louisenlund im Sommer 1824
Dreimal verwünschter Huf, der tief im Stahle
Wolt' ich läg drei Ellen tief
Meine Grabschrift