Udgiver:
Det danske Sprog- og Litteraturselskab C.A. Reitzel
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
2001

Indeholdte værker:

Selskabets forord
Udgiverens forord
Indhold
Til Phylllis
Elise
Den største Heslighed
Phanine
Sang, siungen i Gøttingen den 29 Januarii 1792
Een
Alle
Een
Alle
Een
Alle
Een
Alle
Budet
Til Veemodigheden. Sonnet
Længsel
Digteren. Rhapsodie
Forskeren
Der Zweifler am Grabe seinesVaters
Der Morgen
Die Stunde der Andacht
Auf den Trümmern der Gleichen. Sonett
Die Stätte. Sonnet
Til Lykken
Høstfølelse ved Leinen. Sonnet
Tilbagevendelsen
Fredens og Frihedens Fest. Cantate
Paa Arveprindsessens Død
Udødelighed. En Sonnet
Menneskets Kald. Plus ultra
Elvin og Elvina
Det Bedre. (I en Stambog)
Til den Helliganede
Det dobbelte Bedrag. Sonnett
Erindringer [Jeg hende saae, o søde Minde]
Søstrene. (I en Stambog)
Kun Glemmigikke. Sonnet
Raadet. (i et Exemplar af Messiaden)
Gienkomst
Himmelsynet. Sonnet
Til den Troløse
Ved Christushovedet, af Annibale Carracci, i det Dresdenske Gallerie
Skadesløshed
Til Qvinden
Til Eros
Sange for den 28 og 29 Januar 1801
I
2
Epistel til Henriette den 25de September 1797
Ode mine Vaabenbrødre tilegnet ved Fanernes Imodtagelse
Kriegsgesang
Sang for Kronprindsens Livkorps
Frieriet. Fragment i Stanser
Svanesang
Annalil
Til en Moder
Den Forførte
Sonnetter
I. I Templet paa Cobenzl
II. Til Aussig-Dalen
III. Den anden Endymion
IV. Ved Tizians liggende Venus1)
V. Søefarten
VI. Mandens Klage
VII. Ved de friske Grave paa Holmens Kirkegaard i Maj 1801
Til Marco, en Venetianer
Til Mennesk'heden. 1793
Platonismus
Fortrydelse. Sonnet
Stum og forfærdet staaer ved Edvards Liigfærd Athene
Ach! er stirbt! - mit zarter Mutter-Klage
Sonnetter
l. Til Charis. Prof. Sander tilegnet
II. Perlen
III. Ved den mediceiske Venus
IV. Ved Alexander's Byste i det florentinske Gallerie
V. Dødehavets Anadyomene. Ved et Madonnabillede
VI. I Paris
VII. Dommen. Ved Slutningen af det attende Aarhundred
Til den uendelige Natur
Opfordring
Ode. I den franske Ultrarevolutionsperiode
Paa et aftalt Samlingssted [Alt Dagen sig]
Tamira og Rizamor. Fragment i Stanser
Sang [Jeg kjender et Land som i Bølgernes Favn]
Nødvendighed
Sonnetter
1. De tre Gudinder
2. Digterværdighed [Lyt i hellig Fred]
3. Den italienske Opera seria
4. Til Glemsel. Paa det Sted hvor den ældgamle tusciske Stad. Fiesole stod
5. Udsigt
6. Spaden
Dæmonen
Indbydelse
Tvivl og Troe
Barndommen
Gesang für die Kronprinzessin von Dännemark, zu singen an der Wiege [Sanftgebohrne, Engelsbild]
Ode til Harmonien
Til Harmonien
Englene i Hytten
Brylluppet
Erindringer [Andre forkynde hvert Slag]
Til Hiertet [Hvad fattes dig, Hierte?]
Sang [Jeg kjender et Land, et velsignet Land]
Paa et aftalt Samlingssted [Staaer Dagens Vogn]
Natlig Fest
Sonnetter
I. Genierne
II. Ved Staden Wiens Beskuelse fra Gallizinbierget
III. Den Troefaste
IV. Til min Genius
V. Tempelhallen. Ved Indfarten i Brentafloden
VI. Ved en Amor af Mengs. - I den churfyrstlige dresdenske Samling af Pastelstykker
VII. Fredensriget
VIII. Tilstaaelsen
IX. Erindring og Haab [Tidt jeg giennem Mindets Skyggerige]
X. Til Marchesi. Efter en blid Aria
XI. Faklen
XII. Ved Midnat
Ax og Blomster
I. Til Gallia
II. Til Britterne
III. Grækerne
IV. Til Bonapartes Genealog
V. Under Moreau's Billede
VI. Ved Bonapartes Billede
VII. Demokratierne
VIII. Indskrift paa en Eeg
IX. ;Bøn
X. Det sande Værd
XI. Til en Bonmotkræmmer
XII. Den Lykkelige
Enevoldsherren
Foraarshymne
Til Phantasien [Forlad ei, hulde Phantasie]
Hiertets Philosophie
Sørgesang om Asan-Aga's Hustrue. (Efter det Morlakkiske)
St. Jørgen fra Søen
Elskovs Rige
Trækfuglen [Fra kolde Himmel hænge]
Det Venetianske Foraarsgilde
Bærret. (Oldrussisk)
Til Sephir. (Efter det Spanske af Villegas)
Blomsterne
Af den røde Bog
Taalmod
Samme (1)
Betingelse
Sammenligning
Til de Syge
Det Ypperste
Tilfredshed
Stoicisme
Valg
Kongen
Simplicitet
Uvidenhed
Den gode Skuespiller
De Viises Coquetterie
Glæderne
Alteret
Til de æsthetiske Realister
Til Theoristerne
Digterprøve
Det Frivillige
Til Digteren
Formen
Selvtilbedelse
Over Bryllupssalen
Til Delia
Til * * *
Beskedenhedsreglen
Philosophiens Oprindelse
Undseelsen
Samme (2)
Fuldendelse
Sonnetter
I. Ved et Barns Død
II. Stoicismus
III. Fantasticis Sang
IV. Barmhiertigheds Tempel. Ved Billingtons Sang
V. Længsel efter Roe
VI. Billeddyrkelsen
VII. Sværmerens Huris
VIII. Hyrdetimen. 1
IX. 2
X. Floden
XI. Det kierere Bedrag. 1
XII. 2
Digte 1804
Indvielsen
Troubadouren
Emmelina
Jagten
Jertegnet
Et Aar i Padua
Agnar og Aslaug
Den grædske Blomsterpige
Havmanden og Fiskerinden
Harpespilleren i Kong Erik Eiegods Leir
Tilbagekomst
Barden
Ephemeren
Ved Emmas Dødsseng. Af en ufuldendt Selvmordercharakteristik
Harpen
Den hellige Therese
Havfruen og Kongen
Naturdatteren
Kong Frode og Gubben
Jægeren
Fugleapotheose
Trende Nætter
Forfædrene
Snedkeren og hans Drenge, i Pestens Tid
Den ottende Søn
Ruinens Indvaaner
Juuledød
Kongen af Tyrus og Tiggersken
Elverpigerne og Børnene
Melancholie. Af en ufuldendt Selvmordercharakteristik
Ederduunsankerne
Den Vanvittige
Rigsdagen i Helvede
Kampen mellem Havmanden og Biergtrolden
Den nye Øe
Gnomer
Salamandre
Havet
De azoriske Øer
Trækfuglen
Vinden
Verdenomsegleren
Ynglingen fra Megæra
Kunstnerlængsel
Prometheus eller Menneskets Skabelse
Elementaraanderne
Gnomer
Ondiner
Sylfer
Salamandre
Alle
Prometheus
Gnomer
Ondinerne
Sylfer og Salamandre
Sylfer
Salamandre
Alle
De lyse Feer
De lyse Feers Dronning
Hiertets lyse Feer
Phantasiens lyse Feer
Fornuftens lyse Feer
De sorte Feer
De sorte Feers Dronning
Hiertets mørke Feer
Phantasiens mørke Feer
Fornuftens mørke Feer
Genien
Paa Toppen af Mont-Cenis
I Høsten
Lillas Minde
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
Ganimed
Ganimedved Solens opgang vaagnende paa Bierget Ida
Chor af Mænader
Ganimed
Chor af Krigere
Een
Ganimed
Naismed Hyrder og Hyrdinder
Chor af Hyrder og Hyrdinder
Een
Alle
Romanze
Nais og Ganimed
Ganimed
TreEn Mænas
En Kriger
En Hyrdinde
Ganimed
En Hyrde
Ganimed
Nais
Almeent Chor
En Hyrdesom Altrets Tiener
Alle
Heltedyrkelse
Under Lillas Vinduer
Til Naturkraften
Ved en døende Sommerfugl
Aftenhøitid
Digterne
Blomsten
I Canovas Værksted
Ved Søen
Digterphantasie. Om Vinteren
Drømmene
Dativen
Til Phantasien [Du, mit Livs velsignede Gudinde]
Det Uopnaaelige
Digterbekiendelse