Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1910-11

Indeholdte værker:

INDHOLD
DIGTE
1884 NYTAAR
MUNKEN
EN MODERNE PETRUS
PAA AAEN
SOMMERGLIMT
AALIV
BÆKKEN
I JUNI
SOMMERAFTEN
ET VINTERDIGT
SERENADE
JA, DU! IFALD . . .
EFTERAARSBLÆST
SLOTSBRAND
RESULTATER (I)
I
II
1885 VØLUNDS ED
I
II
III
IV
V
MAJ (I)
VAARSTEMNING
OPHOLDSVEJR
STRANDSOL
HØSTSTEMNINGER
I
II
FROSTNAT
SNEFALD
ISBLOMSTER
SNESTORM
SNEFNUG
STORMFLOD
ET SOMMERDIGT
PAA MOLEN
VED STRANDEN
GRAVE
ELSKOV
FJÆLDSKOV
HALVMØRKE
KLAVERSTYKKE
MIDNATSSOLEN
NYTAAR 1885
APRIL 1885
DEN 3DJE OKTOBER 1885
SPRING UD! DU LILLE DANMARK!
NOVEMBER 1885
BETHLEHEMSSTJÆRNEN
SØVNLØS
SIG TRANSIT
VIG FRA MIG, SATANAS!
PAASKESALME
MEFISTO
FLYVENDE SOMMER
MIDVINTER
SNE (I)
FULDMAANE
JÆVNDØGN
DAGMILDET
SOL
MORGENDUG
APRIL (I)
FØLFOD
VAARDIS
KOGLERI
LØVSPRING
AFTENSOL
NATTESKOV
ELVER
SKÆRSOMMER
SKYGGER
HØJSOMMER
LØVETANDS FNUG
GYLDNE AGRE
KLINTE
SOLSVEDET
AUGUSTNAT
SKUMRING
MØRKE
HØST
SEPTEMBERAFTEN (I)
VILDVIN
EFTERAAR (I)
OKTOBER (I)
ASTERS
VINTERNAT
SNE (II)
MORGEN (I)
FORAARSREGN
MIN BARNDOMS HAVE
GRAAVEJR
AUGUSTAFTEN
SEPTEMBERAFTEN (II)
FØRST I OKTOBER
EFTERAAR (II)
VINTERAFTEN (I)
DECEMBERNAT
ENSOM VAAR
VILDE KØRVEL
MISMOD
SKOVEN
DET HVIDE HUS
ANGST
RETFÆRDIGHED
ENSOM
STJERNER
NORDSJÆLLAND
FREDERIKSBORG
STEMMER
INGEBORG
I
II
III
IV
VI
MIN MODER
I
II
III
IV
V
VI
NIELS V. DORPH
SIGBJØRN OBSTFELDER
EMIL POULSEN
TUE BENTSØNS VISER
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
AARHUNDREDSKIFTE
SMAAVERS
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
SKOLESANGE
I
II
III
IV
V
ERNST BOJESEN
BEKENDELSE
I
II
III
IV
V
VI
VII
SNE (III)
SIDSTE DIGTE
Aftenen kommer, den sorte Nat
FORAARSVERS
DUG
LANDSKAB
BOGTRYKKERRIM GJORTE I HALVSØVNE
JUNINAT
MIN STUE
MILDT EFTERAAR
PAASKETID
FORAARSNAT
DU STORE, STILLE SKOV
FOR VINDEN DANSER
I NAT HAR DET REGNET
HVOR ER DER LANGT
DER LIGGER EN SØ OG LYSER
MOD DEN BLEGE STRANDBRED
OVER DE SKUMRENDE LINDE
DU ZEUS, SOM SIDDER SOLEN NÆST
VEL ER LIVET BITTERT
AK, HVAD ER DET HELE
BOB
I AFTEN TÆT DET REGNER
JEG ER SAA FYLDT AF GODE RAAD
SAA SADLER JEG MIN HEST
DER VAR EN PRINS
NYTAARSNAT 1895-96
HR. LASSE FIEND
FØRSTE MAJ
FARAO
MORGEN (II)
I
II
III
IV
TIL GEORG BRANDES
Mester
NAT
SOMMERMOD
SOMMER
I
II
EN TING VED JEG SIKKER
GRAVE GULD
HVAD ER DET VEL, DER KÆVLES OM
KRAGER
TRE KÆRLINGER FLØJ TIL BLOKSBJÆRG
SNETINDER
VINTERAFTEN (II)
GIV MIG LYSETS KLINGE
JEG STRIDER EJ MED SPOT
EN MORGEN VAR DIN GRAV
KUN ÉT JEG VED
MARTSSOL
APRILGRØDE
VINTER
I
II
SCT. HANSVERS
RESULTATER (II)
CARACALLA
I
II
III
J. P. E. HARTMANN
TIDLIGT FORAAR
ESBJERG
ATLAS
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
NARREVISE
FINLAND
KUN SAALEDES
TIL MIN GUDSØN
VED AARHUNDRED-SKIFTET NYTAARSNAT 1900-1901
I
II
III
DRAG UD
DEN, SOM HAR LEVET
EFTERAAR
I
II
III
IV
V
VI
VII
DIGTE FRA PARIS
SEINEN
PARIS
AFTEN I LUXEMBOURG-HAVEN
HVAD ER DEN HELE JORD -
VENUS FRA MILO
FLORENZ
I
II
III
SYN
ISLEMARK
SLOTSHERRENS BRO
DAVID
ASSISTENTS KIRKEGAARD
VESTRE KIRKEGAARD
KÆRLIGHEDSDIGTE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
FREDERIKSBERG
VILLAVEJE
SLOTTET
HAVEN
AFTEN
I ANLEDNING AF - TIL MINE DRENGE
HAANDVÆRKET
PROLOG (Bjørnstjerne Bjørnsons 70-aarige Fødselsdag)
JONAS LIE
PROLOG (29. April 1905)
CLARA
ALDRIG GLEMMER JEG
FONTÆNEN
BAJAZET
BAJAZET
ERANTIS
POLENZTHAL
MORGEN PAA HOSPITALET
DIGTE OG PROSA fra TILSKUEREN og TAARNET (1890-1893)
AF ET ÆVENTYRDIGT
AF III SANG
IV. Et Kammers paa Slottet, en Aften i Høst
V. Der staar Middagssol i Skoven
AF ESBENS SANGE
I
III
IV
V
VI
GRØN SKOV
DEN HVIDE DØR
MAANESKINSPASSIAR MED MINE DRENGE
AARSENS TID
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL (II)
MAJ (II)
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER (II)
NOVEMBER
DECEMBER