Udgiver:
Udgivelsessted:
Hauniæ
Udgivelsesdato:
1913-29

Indeholdte værker:

D.O.M.S. [Gravskrift over dødfødt tvillingebror]
M. Andreæ Welleio Saxonis ... [Digt om Anders Sørensens Vedels Saxo-oversættelse]
Epitaphium quod in templo... [Gravskrift over datteren Kristine]
Fundamentali Uraniburgi lapidi hæc [Uranienborgs grundsten]
Typographiæ [Epigram]
Circa Effigiem Tychonis [Epigram]
Circa Arma Tychonis [Epigram]
Epitaphium [Gravskrift over Johannes Pratensis]
Doctissimo et hummanissimo viro ... [Gravskrift over Hans Frandsen]
Nobilitate ingenii ... [Digt til Jakob Ulfeldt]
Magnifico, amplissimo ... [Digt til Niels Kaas]
Nobilissimo et amplissimo viro [Digt til Henrik Rantzau]
Inscriptiones Croneburgenses [2 indskriptioner fra Kronborg]
4 epigrammer i anledningen af Frederik II's død
Iudicis est æqui ... [Epigram]
In Nic. Cragii ... [Epigram om Niels Krags Respublica L...]
Urania Titani
Tycho Brahe lusit hæc cum Sophia... [2 epigrammer om Sophie Brahe og Erik Lange]
Ad Martinum Braschium [Epigram til Martinus Braschius]
Ad Daniam elegia
Sub pyramide tegumento.. [Et vers på en pyramide]
In librum ... [Dedikation af Astronomiæ I...]
Ante Stellas restitutas [Dedikation]
Per varios casus ... [Epigram]
Disce puer virtutem ... [Epigram i sønnen Tycho Brahes stambog]
Ad Daniam et Danos integros excusatio
Dania ad Tychonem Braheum suum alumnum
Ad Daniam [Epigram]
Supra januam observatorii ... [Inskription over døren til observatoriet i Benatky]
Supra januam novi laboratorii ... [Inskription over døren til det nye laboratorium i Benatky]
Latinsk oversættelse af et græsk epigram
Si quid agat ... [Fragment]