Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
[1968]-1994

Indeholdte værker:

INDHOLD
UDGIVERENS FORORD
PRINCIPPER FOR TEKSTREDAKTIONEN
JACOB WORM OG THOMAS KINGO
SATYRE OVER KINGOS KALOT
CONTRA-SVAR PAA KINGOS KALOTVISE
NOGLE CARDINALERS FORSLAG
Den lille Rubberts Fische-bad,
Corollaria.
Horse-Mager,
DA KINGO BLEF BISCOP
DA KINGO BLEF BISCOP
GUD OG BELIAL
BAADS-MENDS ÆRE-DIGT OM DEN GYLDENE WIN-TAPPER-SVEND
STUDIOSUS LAMENTANS DET ER STUDENTERNIS GRAAD
Tillæg I.
Tillæg II.
Tillæg III.
EN NYE RIIME KUNST
SIBYLLÆ, SPAADOM [OM] NORDENS ANTICHRIST
POST SCRIPTUM TRAGICUM ET PROPHETIÆ COMPLEMENTUM
ELEGIA ECCLESIARUM CHRISTIANARUM
DE KRISTNE KIRKERS KLAGESANG
MAY ER VELKOMMEN
DEND ALAMODISKE EPAPHRODITUS
LYCHENS UBESTANDIGHEDS SPEYL
STUDIOSUS LAMENTANS REDIVIVUS ET CONTINUATUS
VISIO ABRAHAMSTRUPENSIS ET SVANHOLMENSIS 1678
KONGENS VÆMODIGE KLAGEMAAL
ADMONITIO TIL DEN GODHIERTIGE OG SANDHEDS ELSCHENDE LÆSERE
VERA SNARREFRODII PER METATHESIN ARENSDORFII EFFIGIES AD VIVUM DESCRIPTA
DET SANDE BILLEDE AF SNAREFROD - METATESE AF ARENSDORF - BESKREVET SOM LEVENDE
PHÆNOMENON PARISIENSE
GEJSTLIGHEDENS HESTE-SUCK OG HOPPE-GISP
ET ANDET SYNDERLIG OG SELSOM SIUN, UDJ LUCIÆ-NAT, OVER ABRAHAMSTRUP OG SVANHOLM
SUPPLICATION TIL KONGEN OM CONSUMPTIONENS OC ANDRE SCHATTERS AFSLAG
HOROLOGIUM REGIUM
Dryp [Himmel] Salfve-Flod ned i min Pen og Hierne!
Custos et Cantor RegumAngelicus buccinat:
Hora prima!Deus adsit Regibus sua Gratia.
Hora Secunda!Deus adsit Regibus sua Gratia.
Hora Tertia!Deus adsit Regibus sua Gratia.
Hora Quarta!Deus adsit Regibus sua Gratia.
Hora Quinta!Deus adsit Regibus sua Gratia.
Hora Sexta!Deus adsit Regibus sua gratia.
Hora Septima!Deus adsit Regibus sua Gratia.
Hora Octava!Deus adsit Regibus sua Gratia.
Hora Nona! Deus adsit Regibus sua Gratia.
Hora Decima! Deus adsit Regibus sua Gratia.
Hora Undecima! Deus adsit Regibus sua Gratia.
Hora Duodecima! Deus adsit Regibus sua Gratia.
Conclusio. Seyerverket settes till Huile.
IDOLA JEROBOAMI IN DAN ET BETHEL
JEROBOAMS AFGUDSBILLEDER I DAN OG BETHEL
UPSALIÆ.
Thesis I.
Thesis II.
UPPSALA.
Thesis I.
Thesis II.
Thesis III.
Thesis IV.
Thesis III.
Thesis IV.
Thesis V.
Thesis VI.
Thesis VII.
Thesis VIII.
Thesis V.
Thesis VI.
Thesis VII.
Thesis VIII.
Thesis IX.
Thesis X.
Thesis IX.
Thesis X.
Thesis XI.
Thesis XII.
Thesis XIII.
Thesis XI.
Thesis XII.
Thesis XIII.
Thesis XIV.
Thesis XV.
Thesis XIV.
Thesis XV.
Thesis XVI.
Thesis XVI.
Thesis XVII.
Thesis XVIII.
Thesis XVII.
Thesis XVIII.
Thesis XIX.
Thesis XIX.
Thesis XX.
Thesis XX.
Thesis XXI.
Thesis XXI.
Thesis XXII.
Thesis XXII.
COROLLARIA.
I.
II.
III.
IV.
TILFØJELSER.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
IX.
X.
JDOLA JEROBOAMI IN DAN ET BETHEL seu
JEROBOAMS AFGUDSBILLEDER I DAN OG BETHEL eller
UPSALIÆ
Thesis 1.
UPPSALA.
Thesis 1.
Thesis 2.
Thesis 3.
Thesis 4.
Thesis 2.
Thesis 3.
Thesis 4.
Thesis 5.
Thesis 6.
Thesis 5.
Thesis 6.
Thesis 7.
Thesis 8.
Thesis 7.
Thesis 8.
Thesis 9.
Thesis 10.
Thesis 11.
Thesis 9.
Thesis 10.
Thesis 11.
Thesis 12.
Thesis 13.
Thesis 12.
Thesis 13.
Thesis 14.
Thesis 15.
Thesis 14.
Thesis 15.
Thesis 16.
Thesis 17.
Thesis 16.
Thesis 17.
Thesis 18.
Thesis 18.
Thesis 19.
Thesis 19.
Thesis 20.
Thesis 20.
COROLLARIA
1.
2.
TILFØJELSER
1.
2.
3.
4.
5.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
6.
7.
8.
9.
10.
EN MECHTIG KONGE
JESU KLAGEMAA OVER JUDAS OG JØDERNE
NOGLE TEXTER
Textus 1. Prov: 22. v: 28.
Textus 2. Psalm: 69. v: 10.
Textus 3. Hag: 1. v: 4.5.6.
Textus 4. 2. Macchab: 3. v: 39.
Textus 5. 1. Petri: 4. v: 17.
HANS KONGELIG MAJTS VELKOM
ALLERUNDERDANIGSTE SUPPLICATION
KONG CHR. 5. NATIVITET OG GLÆDES-FØDSELS DAG
ALLERUNDERDANIGST SUPPLICATION
WIBORIGS WELKOM
TIL GYLDENLØVE I
ALLERUNDERDANIGST DEPRECATION OG AFFBITT
TIL PRINTZ FRIDERICH
TIL GYLDENLØVE II
GRAAD OG GLÆDE
DEND DYREBARESTE DIAMANT
STORMÆCTIGSTE HØYSTBAARNE MONARCH ALLER NAADIGSTEARVE-KONGE!
TIL DRONNINGEN
TIL GYLDENLØVE III
TIL DOCTOR THOMAS KINGO
TIL FRUE SIDSEL GRUBBE
MIN ALLERNAADIGSTE ARFVE HERRES OG KONGES EVANGELISKE PAASKE TANCKER
DEND FROMME KONG DAVIDS FORKLARING
TIL GYLDENLØVE IV
KONGELIG MAYTS FØDSELS-DAGS TANKE-RIIM
TIL GREVINDE SOPHIA AMALIA MOTH
TIL KONGEN
EPIGRAM I
EN RETSINDIG HERRENS TIENERES OG SANDHEDS ELSKERES, DOG MENNESKENS FANGES FRIMODIGE TALE OG VALET
TVENDE ÆCTE PERSONERS BEDRØFVELIGE ATSCHILLELSE VED MANDENS BORTGANG OC LANGVARIGE REYSE,
JONÆ PROPHETES BØN
TRØST-VALET TILL SIN HOYBEDRØFUED HUSTRU,
TIL HANDS KONES MODER
TIL HELVIG JUEL
DEN FØRSTE GRØDE, DEN FØRSTE FØDE, HØRER HERREN TILL, OG ER HANNEM HELLIG!
RIMBØN
NAAR DER KASTES JORD PAA LIIG
SOMMER-PSALME
EEN VIISE
DOMINUS DOCTOR JOHANNES SVANINGIUS, per anagrarimata IS OVANS DONUM AC NITIDUS REGNI HONOS, OH! NON MINUS DOCTRINÆ DONIS GAVISUS.
Hr. doktor Hans Svane gennem anagrammer,
EPIGRAM II
BØN
PARODI PÅ HORATS I DEN 9. ODE I DEN 1. BOG AF DIGTENE TIL THALIA
NATALEM Augustissimi ac Serenissimi REGIS
Den ærværdige og høje KONGES FØDSELSDAG
AUGUSTISSIMO PRINCIPI REGI AC DOMINO MEO CLEMENTISSIMO
TIL DEN HØJÆRVÆRDIGSTE FYRSTE OG KONGE OG MIN MILDESTE HERRE
Den fredsstiftende fyrste erobrer freden med sejrrige våben,
QVINDE-UKRUDS LIFACTIGE CONTRAFAYT,
STUE-FISCHALER, SPIISE-KAMMERFOGEDER STEEGERS-PRÆSIDENTER, GAARD-WISITEURER OG HUUS-KAARS.
DELICATE DAMMERS NATURLIGE CONTRAFEI
DEN UFORSTANDIGE HARE-FÆNGERS YDMYGSTE SUPPLICATION TIL DE JAGT-MYNDIGE
EEN HUS-TAFLE,
1.
2.
3.
4.
BIBLIOTHECA POLITICA NOVA, COLLECTA UTOPIÆ
NYT POLITISK BIBLIOTEK, SAMLET I UTOPIEN
DEND FATTIGES KLAGE OVER GIERRIGHEDS PLAGE
RICTIG COPIE AF TESTIFICATIONEN FOR HANEN J KIØBMANDS ANNO
ALD HVIS PROTEST MAND HAFVER JMOD OG KRÆMERS HAFN. 1679.
VON STÖCKEN I
VON STÖCKEN.
VON STÖCKEN II
VON STÖCKEN.
EPITAPHIUM
VARIANTAPPARAT
1. Satyre over Kingos Kalot
2. Contra-Svar paa Kingos Kalotvise
3. Nogle Cardinalers Forslag
4. Da Kingo blef Biscop
5. Gud og Belial
6. Baads-Mends ære-digt
7. Studiosus Lamentans
Tillæg I.
Tillæg II.
Tillæg III.
8. En nye Riime Kunst
9. Sibyllæ Spaadom om Nordens Antichrist
10. Post scriptum Tragicum
11. Elegia Ecclesiarum Christianarum
12. May er velkommen
13. Dend Alamodiske Epaphroditus
14. Lychens ubestandigheds Speyl
15. Studiosus Lamentans Redivivus
16. Visio Abrahamstrupensiset Svanholmensis
17. Kongens Væmodige Klagemaal
18.8. Vera Snarrefrodii
19.9. Phænomenon Parisiense
20. Geistlighedens Heste-Suck og Hoppe-Gisp
21. Et andet Synderlig og Selsom Siun
22. Supplication til Kongen om Consumptionens oc andre schatters afslag
-23. Horologium Regium
24. Idola Jeroboami Version 1
24. Jdola Jeroboami Version 2
25. En Mechtig Konge
26. JEsu Klagemaal over Judas og Jøderne
27. Nogle Texter Pafven till Rom hafver foreskrefvet en af Franciscaner-Munckene
28. Hans Kongelig Majts Velkom til Ods Herred
29. Allerunderdanigste Supplication til hans Kongl: Mayst
30. Kong Chr. 5. Nativitet og Glædes-Fødsels dag
31. Allerunderdanigst Supplication Til .. Christian den Femte
32. Wiborigs Welkom
33. Til Gyldenløve
34. Allerunderdanigst Deprecation og affbitt
35. Til Printz Friderich
36. Til Gyldenløve
37. Graad og Glæde
38. Dend Dyrebareste Diamant
39. Stormæctigste Høystbaarne Monarch
40. Til Dronningen
41. Til Gyldenløve
42. Til Doctor Thomas Kingo
43. Til Frue Sidsel Grubbe
44. Min Allernaadigste Arfve Herres og Konges Evangeliske Paaske Tancker
45. Dend fromme kong Davids forklaring
Apologia
46. Til Gyldenløve
47. Kongelig Mayts Fødsels-Dags Tanke-Riim
48. Til Grevinde Sophia Amalia Moth
49. Til Kongen
50. Epigram
51. En retsindig Herrens Tieneres og Sandheds Elskeres .. frimodige Tale og Valet
52. Tvende æcte personers bedrøfvelige atschillelse
53. Jonæ Prophetes Bøn
54. Trøst-valet till Sin Hoybedrøfued Hustru
55. Til Hands Kones Moder
56. Til Helvig Juel
57. Den første Grøde, Den første Føde
58. Rimbøn
59. Sommer-Psalme
60. Een Viise
61. Votiva acclamatio
62. Til Frederik III
63. Til Frederik III
64. Til Griffenfeld
65. Qvinde-ukruds lifactige contrafayt
66. Ammernes Compas og Contrafait
67. Delicate Dammers Naturlige Contrafei
68. Den uforstandige Hare-Fængers ydmygste Supplication til De Jagt-Myndige
69. Een Hus-tafle
70. Bibliotheca Politica nova
71. Den fattiges Klage over Gierrigheds Plage
72. Rictig Copie Af Testificationen for Ald hvis protest mand hafver Jmod Hanen
73. von Stöcken Version 1
von Stöcken Version 2
74. Epitaphium